Arthur Jones: Agor llyfr cydymdeimlad yn Ninbych

  • Cyhoeddwyd
Arthur JonesFfynhonnell y llun, Jeffrey Jones
Disgrifiad o’r llun,
Aeth teulu a ffrindiau i Ynys Creta i helpu chwilio am Arthur Jones

Bydd cyfle i bobl yn Ninbych arwyddo llyfr cydymdeimlad er cof am Arthur Jones a fu farw ar Ynys Creta.

Cafodd corff y dyn, 73 oed, ei ddarganfod o dan goeden mewn ardal wledig o'r ynys ddydd Sul - chwe wythnos ar ôl iddo fynd ar goll.

Roedd Mr Jones, oedd yn gerddwr profiadol, ar ei wyliau ac wedi bod ar goll o'i westy ger Chania ar yr ynys ers 19 Mehefin.

Bu'r awdurdodau yng Ngroeg yn chwilio yn ddyfal amdano, ac fe wnaeth swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru hedfan i'r ynys er mwyn eu cynorthwyo.

Dros yr wythnosau diwethaf bu perthnasau Mr Jones, timau achub mynydd o'r gogledd a ffrindiau yn helpu i chwilio amdano.

Cafodd ei gorff ei ddarganfod gan ddyn lleol yr wythnos diwethaf.

Mae'n bosib bod y pensiynwr wedi bod yn ceisio dod o hyd i gofeb i gadetiaid o Brydain.

Mae'r gofeb yn agos i'r man lle cafodd corff Mr Jones ei ddarganfod.

Dywed ei deulu mae'n bosib fod Mr Jones wedi dioddef o effaith yr haul crasboeth a diffyg hylif.

Roedd yna fwriad yn Ninbych i gynnal gweithgareddau yng nghlwb Plas Pigot dydd Sadwrn er mwyn codi arian i gynorthwyo yn y gwaith o chwilio am Mr Jones.

Nawr bydd y digwyddiad yn gyfle i bobl leol ddod i arwyddo llyfr cydymdeimlad er cof am y cyn filwr.

Ffynhonnell y llun, Family via Facebook
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gan Mr Jones 40 mlynedd o brofiad fel cerddwr