Pêl-droediwr yn osgoi carchar o 'drwch blewyn'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae dau lanc ifanc wedi osgoi carchar heddiw ar ôl iddynt gyfaddef cyflenwi cocên

Mae dau lanc ifanc, un ohonynt yn bêl-droediwr amatur llwyddiannus, wedi osgoi carchar heddiw ar ôl iddynt gyfaddef cyflenwi a dosbarthu'r cyffur cocên.

Dywedodd y Barnwr Philip Hughes yn Llys y Goron Yr Wyddgrug eu bod wedi dod o fewn trwch blewyn i dreulio cyfnod yn y carchar am nifer o flynyddoedd.

Mae Dale Lee sydd wedi chwarae pêl-droed ar lefel uchel iawn i glybiau'r Rhyl a Phrestatyn, a Samuel Warhurst, wedi cyfaddef bod a'r cyffur cocên yn eu meddiant gyda'r bwriad i gyflenwi ym mis Chwefror eleni.

Cafodd Lee, 21, o Coedlan Parc Grove yn y Rhyl, ac Warhurst, 20, o Heol Foel Isaf yn Nyserth, ddedfrydau o garchar am ddwy flynedd wedi ei ohirio am 18 mis.

Cawsant orchymyn i wneud 200 awr o waith di-dâl yn y gymuned dan oruchwyliaeth, yn ogystal â gorchymyn adsefydlu cyffuriau gydag adolygiadau misol, gan farnwr llys y goron.

Gan fod y ddau wedi derbyn gwasanaeth cwnsela i fynd i'r afael â'u problemau cyffuriau, dywedodd y barnwr y byddai'r cynnydd oeddynt wedi'i wneud yn cael ei danseilio'n llwyr pe tai'n eu hanfon i'r carchar ar hyn o bryd.

Roeddent yn ddynion ifanc o gymeriad da oedd wedi pledio'n euog ar y cyfle cyntaf posib.

O fewn trwch blewyn

"Mae angen i chi ddeall eich bod wedi dod o fewn trwch blewyn i gael ei anfon i'r carchar am flynyddoedd lawer heddiw." esboniodd y barnwr.

Dywedodd bargyfreithiwr yr erlyniad, Karl Scholz sut y bu i'r ddau ddyn yrru car i mewn i faes parcio yn Y Rhyl ar 28 Chwefror cyn parcio mewn cornel.

Roedd yr Heddlu'n amheus o'r sefyllfa, a daethant o hyd i gocên yn y cerbyd, ac yna yng nghartrefi'r ddau, daethant o hyd i gyfanswm o 11 gram.

Ond roedd negeseuon testun ar eu ffonau symudol yn dangos sut oeddynt wedi bod yn ymwneud a'r farchnad gyffuriau yn Y Rhyl.

Clywodd y llys fod y ddau wedi dechrau defnyddio canabis ac yna wedi dod yn gaeth i gocên, cyn mynd i ddyledion gyda'u deliwr, ac yna cawsant eu pwyso i gyflenwi cyffuriau ar ei ran.