Dydd Gwener: Haul a theilyngdod eto

  • Cyhoeddwyd
Dyfrig ab Ifor, yr Arwyddfardd, yn arwain y ffordd at Feini'r Orsedd
Disgrifiad o’r llun,
Yr Arwyddfardd Dyfrig ab Ifor yn arwain y ffordd at Feini'r Orsedd fore Gwener

Ddydd Gwener yw'r diwrnod sy'n denu'r torfeydd mwyaf i'r Maes fel arfer - a 'doedd eleni ddim yn wahanol.

Hyd at 17:30 roedd 20,384 o bobl wedi dod drwy gatiau Eisteddfod Sir Gâr, gyda'r mwyafrif yn dod â'u sbectol haul gyda nhw.

Roedd hi'n grasboeth erbyn canol y bore, ac yn chwilboeth i'r aelodau newydd oedd yn cael eu hurddo wrth Gylch yr Orsedd.

Gwisgo siorts o dan ei wisg las wnaeth Stephen Jones, y chwaraewr rygbi. Efallai y bydd eraill yn dilyn ei esiampl a gwneud yr un peth os bydd hi'n boeth eto'r flwyddyn nesa' ym Meifod!

Roedd o a'r aelodau newydd eraill yn dweud bod cael eu hurddo yn "anrhydedd fawr".

Disgrifiad o’r llun,
'Crwt o Bro Myrddin' yw enw'r chwaraewr rygbi Stephen Jones yn yr Orsedd

Gallwch weld lluniau o Gylch yr Orsedd fore Gwener, a digwyddiadau eraill y dydd, yn yr oriel yma.

Camp lawn

Ac ar ddiwrnod urddo chwaraewr rygbi, roedd 'na gamp lawn o ran y prif seremonïau - gyda theilyngdod wedi bod ym mhob un eleni.

Roedd y Pafiliwn Pinc dan ei sang ganol y pnawn ar gyfer seremoni'r Cadeirio, a chawson nhw ddim eu siomi - y Prifardd Ceri Wyn Jones yn ennill ei ail Gadair..

Y teitl eleni oedd 'Lloches', gyda'r beirniaid, Llion Jones, Alan Llwyd ac Idris Reynolds, yn chwilio am awdl ar fwy nag un o'r mesurau caeth heb fod dros 250 llinell.

Wrth draddodi'r feirniadaeth, dywedodd Llion Jones bod gwaith Cadwgan yn "cynnig yr antidôt angenrheidiol i gystadleuaeth syndod o ddi-fflach".

"Mewn cystadleuaeth, lle mae llawer iawn o gynganeddu blinedig a llafurus, dyma waith sy'n danchwa o drawiadau newydd ac annisgwyl," ychwanegodd.

Er iddi ddod i'r amlwg yn ystod y feirniadaeth nad oedd Alan Llwyd yn cytuno gyda'i gyd feirniaid, roedd y ddau arall yn gytûn "gydag awen lachar a gwreiddiol" fod "Cadwgan yn llwyr haeddu cadair Eisteddfod Sir Gâr."

Disgrifiad o’r llun,
Ceri Wyn Jones yn cael ei gadeirio

Newid ar droed

Gallwch weld clipiau fideo o holl seremonïau'r wythnos yma.

Mae modd hefyd gweld holl ganlyniadau'r Brifwyl ddydd Gwener yma.

Yn ystod y dydd, bu Cymru Fyw yn siarad â Robyn Tomos, swyddog celfyddydau gweledol y Brifwyl, a fu'n edrych 'nôl ar yr wythnos yn y Lle Celf. Datgelodd hefyd y bydd 'na newidiadau yno'r flwyddyn nesa', a rhywfaint o arbrofi o ran arddangos y gweithiau celf.

Digon i edrych 'mlaen ato wrth i ni ddechrau meddwl am Brifwyl 2015 felly!

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan eisteddfod arbennig.

Disgrifiad o’r llun,
Mae teithiau tywys o amgylch y Lle Celf wedi bod yn hollbwysig o ran esbonio am y gweithiau i Eisteddfodwyr, medd Robyn Tomos