Carcharu cwpwl am gam-drin plant

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron CaerdyddFfynhonnell y llun, Jaggery
Disgrifiad o’r llun,
Bu dros 30 o blismyn yn gweithio ar ymgyrch Operation Swan

Mae cwpwl sydd wedi gwahanu oedd wedi cam-drin eu plant dros gyfnod hir wedi cael eu carcharu am gyfanswm o 25 mlynedd.

Digwyddod y cam-drin yn ardaloedd Merthyr Tudful a Chaerffili.

Yn Llys y Goron Caerdydd fe gafodd y dyn ei garcharu am 19 mlynedd a'i wraig am chwe blynedd - ni ellir enwi'r ddau am resymau cyfreithiol.

Roedd y dyn - sy'n perthyn i nifer o'r dioddefwyr - wedi dechrau'r cam-drin yn y 1990au gan barhau tan iddo gael ei arestio yn 2013.

Yn ystod yr achos a barodd am chwe wythnos, clywodd y llys bod plant y cwpwl eu hunain ac eraill yn eu gofal wedi diodde' ymosodiadau rhyw gan y dyn, a bod y cwpwl wedi cyflawni gweithredoedd rhywiol o flaen y plant gan orfodi un plentyn i gyflawni gweithred rhyw.

Roedd y dyn - sy'n dad, llys-dad neu daid i nifer o'r dioddefwyr - hefyd wedi taro ei ferch gan achosi anafiadau ar sawl achlysur.

Fe gafwyd y cwpwl yn ddieuog o dreisio a chyhuddiadau eraill, ac fe gafwyd dyn arall oedd yn wynebu un cyhuddiad o ymosod yn anweddus hefyd yn ddieuog.

Mae un o'r dioddefwyr, sydd bellach yn oedolyn, yn treulio dedfryd mewn carchar am gam-drin rhywiol y gwnaeth gyflawni ar blant.

Yn ei gyfaddefiad i'r troseddau, dywedodd wrth yr heddlu am weithredoedd ei dad a'i gyn-wraig gan arwain at lansio Operation Swan gan Heddlu Gwent i ymchwilio i'r honiadau hanesyddol.

Fe wnaed yr honiadau gan y bachgen (ar y pryd) yn y 1990au, ond er ymchwiliad gan yr heddlu bryd hynny ni chafodd unrhyw un ei gyhuddo.

Roedd y plant ar y gofrestr o blant mewn perygl ac roedd gweithwyr cymdeithasol yn ymweld â'r teulu yn wythnosol yn y 1990au am nifer o resymau.

Cafodd y cwpwl eu gorchymyn i roi eu henwau ar y gofrestr troseddwyr rhyw, ac mae'r llys hefyd wedi cyflwyno gorchymyn yn eu gwahardd rhag cysylltu â'r dioddefwyr fyth eto.