Galw am barhau'r pwyllgor apêl

  • Cyhoeddwyd
Gethin Thomas
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Gethin Thomas bod yr ymateb yn lleol wedi bod yn "hynod hynod bositif"

Mae cadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014 am i'r pwyllgorau lleol barhau i fodoli wedi'r Brifwyl er mwyn trefnu gweithgareddau i hybu'r Gymraeg yn y sir.

Yn ôl Gethin Thomas, roedd 'na gydweithio agos i godi arian, ac mi ddylai'r bartneriaeth yna rhwng y mudiadau iaith, y cyngor sir a mudiadau gwirfoddol barhau.

Dydy o ddim yn pryderu y bydd pobl yn colli brwdfrydedd wrth i'r Brifwyl hel ei phac, gan ddweud fod pobl ifanc yn llawn brwdfrydedd.

"Mae'r bobl yma yn dweud, 'Ew da ni wedi cael pleser o gydweithio, 'da ni eisiau cadw'r momentwm hwn i fynd o gwmpas y cymunedau'," meddai.

"Ymateb y bobl yw hynny a 'ngweledigaeth i a gweledigaeth y pwyllgor gwaith yw symud ymlaen a chadw'r momentwm yna i fynd.

"Mi ddigwyddodd yn Eisteddfod Cwm Gwendraeth yn 1989. Mi gafodd y fenter iaith gyntaf ei sefydlu a 'dwi'n credu bod rôl amlwg iawn i 'neud rhywbeth tebyg eto i weld y sir yn uno gyda'i gilydd."

Gwerthuso

Mae beth yn union fydd y 'rhywbeth tebyg' hynny yn rhywbeth gaiff ei drafod wedi i'r wythnos ddod i ben, ond mae'n dweud y bydd yna werthuso ac erbyn mis Tachwedd y byddan nhw wedi cynllunio'r ffordd ymlaen ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Wrth edrych yn ôl ar yr wythnos, mae Gethin Thomas yn mynnu nad Eisteddfod i'r Cymry Cymraeg yn unig oedd hon.

Ychwanegodd: "Dwi wedi gweld llawer iawn o bobl ar y Maes, rhai ohonyn nhw yn rhieni ysgolion Llanelli a ddim wedi bod yn y Steddfod erioed o'r blaen, ac wedi cael ei syfrdanu gan y gweithgareddau.

"Pobl wedi dweud, 'y'n ni wedi talu i ddod mewn ond y'n ni wedi rhyfeddu' at yr holl weithgareddau sydd yn rhad ac am ddim ar eu cyfer nhw."

Mae'r ymateb yn gyffredinol, meddai, wedi bod yn "hynod, hynod bositif" a rhyw "ysbryd cartrefol hapus" ar y Maes.

'Lliwgar ac apelgar'

Eleni mae 'na sawl newid wedi bod i'r Maes gyda'r lle wedi ei addurno, a dyfodiad y cwt drama a'r pentref bwyd.

"Mae'r Maes yn amlwg yn faes sydd yn fwy lliwgar a mwy apelgar a 'dwi wedi cael sawl sylw yn ystod yr wythnos, 'mae 'na deimlad o ŵyl yma' a bod pobl yn mwynhau a chymdeithasu.

"Mae'r syniad 'ma o'r pentref bwyd, pentref drama, pentref cyngor sir... mae'r holl bentrefi yna ac mae pobl yn teimlo eu bod nhw'n perthyn i'r ardaloedd 'na."

Wedi 20 mis o waith caled yn codi arian mae'r wythnos bron ar ben.

Ond mi fydd cadeirydd y pwyllgor gwaith yn edrych yn ôl yn hapus ei fyd.

"Fydda' i jest yn edrych 'nôl gyda balchder ac yn diolch iddyn nhw - diolch am yr holl arian a godwyd, diolch am yr holl weithgareddau a gynlluniwyd, diolch am yr holl gefnogaeth y'n ni wedi cael - ac wythnos nesa' eistedd lawr yn gyfforddus yn meddwl, do, mi oedd hi yn Steddfod dda."

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan Eisteddfod arbennig.