Wythnos yr Eisteddfod mewn lluniau / The Eisteddfod in pictures

  • Cyhoeddwyd
Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014
Disgrifiad o’r llun,
Roedd 'na groeso mawr ar y Maes / A big welcome awaited visitors at the Eisteddfod
Coron Eisteddfod Genedlaethol 2014
Disgrifiad o’r llun,
Coron Eisteddfod Sir Gâr 2014 - wedi ei chreu gan y gof Angharad Jones / The 2014 National Eisteddfod Crown was created by Angharad Jones
Disgrifiad o’r llun,
Cyflwynwyr Radio Cymru, Tommo a Dewi Llwyd, yn dangos fod y Maes yn llawn cariad / There was a lot of love on the Eisteddfod field
Disgrifiad o’r llun,
Pabell Gŵyl Llên Plant yn llawn lliw / Children's literature was celebrated at this colourful stall
Disgrifiad o’r llun,
Pa ffordd i'r Pafiliwn? / Pointing in the right direction
Disgrifiad o’r llun,
"Wedi'r holl waith dros y blynyddoedd, mae'n eithriadol o braf," meddai Guto Dafydd, un o enillwyr ieuengaf y Goron / Guto Dafydd, 24, is one of the youngest ever winners of the Crown at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Smwddio gwisgoedd yr Orsedd cyn seremoni’r Cadeirio / Ironing out the creases prior to the Chairing ceremony
Disgrifiad o’r llun,
Cynhyrchiad dawns theatr newydd Ceirw / Oh deer, it's hot in these costumes!
Disgrifiad o’r llun,
Gwên fawr gan Gaynor Morgan Rees yn seremoni'r Urddo'r Orsedd fore Llun / Actress Gaynor Morgan Rees enjoying the Gorsedd proceedings on Monday morning
Disgrifiad o’r llun,
Eiliad i feddwl / Time to reflect
Disgrifiad o’r llun,
Gildas yn perfformio yng Nghaffi Maes B / Gildas performing in Caffi Maes B
Disgrifiad o’r llun,
Y pêl-droediwr Lee Trundle yn curo'r Archdderwydd o 3 gôl i 1 ar y Maes! / Footballer Lee Trundle won 3-1 against the Archdruid on the Maes!
Disgrifiad o’r llun,
Gwelais alarch / Graceful as a swan
Disgrifiad o’r llun,
Fe enillodd yr efeilliaid Emyr a Trefor Wyn Jones o Ynys Môn y ddeuawd yn Eisteddfod Abertawe yn 1982 / Pink was all the rage at the Eisteddfod!
Disgrifiad o’r llun,
I fyny i'r entrychion / View from inside the Pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dafydd Frayling o Gaerdydd yn un o'r rhai sy'n cael ei urddo ar gyfrif ei radd / Dafydd Frayling from Caerdydd becomes a member after gaining a degree
Disgrifiad o’r llun,
Er gwaethaf y cymylau duon ar y diwrnod olaf, cadwodd y glaw draw / Despite the dark clouds, the rain kept away on the last day
Disgrifiad o’r llun,
Morgan a Glyn yn canolbwyntio’n galed ar gadw’r platiau i fyny yn y sesiwn sgiliau syrcas / Morgan and Glyn concentrating hard on keeping the plates afloat in the circus skills session
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr actor Rhys Ifans yn crwydro'r maes Ddydd Sadwrn / Actor Rhys Ifans came to the festival on Saturday
Disgrifiad o’r llun,
Chwarddiad iach y bardd buddugol / Winning bard Ceri Wyn Jones has plenty to smile about
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r canu yn y bar wedi dechrau! / The singing in the bar has started!