'Steddfod dda' yn tynnu tua'r terfyn

  • Cyhoeddwyd
Maes Eisteddfod Genedlaethol 2014

Wrth i Eisteddfod Sir Gâr dynnu tua'r terfyn, daeth 16,694 o bobl drwy'r gatiau yn Llanelli yn ystod y dydd ar y Sadwrn ola'.

Yn ôl cadeirydd y pwyllgor gwaith, mae hi wedi bod yn "Steddfod dda". Mae Gethin Thomas yn falch iawn o'r cydweithio sydd wedi bod yn y sir i godi'r arian ac yn gobeithio y bydd y momentwm yn para fisoedd wedi'r Brifwyl.

Gallwch edrych 'nôl ar luniau dydd Sadwrn ar y Maes yma.

Eleni mae'r Maes wedi edrych ychydig yn wahanol, gyda baneri yn cyhwfan a thap mawr â hylif pinc yn llifo ohono.

Ac yn ôl trefnydd newydd y Brifwyl, Elen Elis, fe fydd 'na "gamau bach" i newid pethau eto'r flwyddyn nesa' - er na fyddan nhw'n newidiadau "radical", meddai.

Diwrnod y corau oedd hi benna' ar lwyfan y Pafiliwn, yn ogystal â Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn - Rhuban Glas y llefarwyr, Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i'r cantorion gwerin, a Thlws Coffa Lois Blake i'r dawnswyr.

Os 'da chi am edrych 'nôl ar luniau'r wythnos, mae holl orielau Cymru Fyw i'w gweld yma.

'Ymfalchïo'

Yn araith Llywydd yr Ŵyl - y gwyddonydd Syr John Meurig Thomas - y neges oedd y dylid bod yn falch o'r ffaith fod yr "Eisteddfod yn rhan annatod o fywyd y Cymry Cymraeg".

Dywedodd cyn y ddarlith: "Mae hi'n hen genedl a mi ddyle ni ymfalchïo yn y ffaith, a hyd yn oed ymdrybaeddu yn y ffaith, ein bod ni'n perthyn i genedl sydd yn trafod llenyddiaeth, barddoniaeth, cerddoriaeth a ballu a bod y peth ynghlwm i'n ffordd ni o fyw."

Mynediad am Ddim gafodd y fraint o gloi'r Brifwyl eleni - ac roedd yn gyfle i'r grŵp gwerin ddathlu 40 mlynedd ers iddyn nhw ffurfio.

"Mae o jest yn hwyl ac yn ffordd o gadw ffrindie," meddai Robin Evans, un o'r aelodau, cyn y gig nos Sadwrn.

Tro Maldwyn a'r Gororau fydd hi'r flwyddyn nesaf - ac mae cadeirydd y pwyllgor gwaith yn y fan honno, Beryl Vaughan, yn addo y bydd 'na "chwip o Steddfod" yn ein haros ni.

Am fwy o'r Brifwyl, ewch i'n gwefan Eisteddfod arbennig.

Disgrifiad o’r llun,
Mae cadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod 2015, Beryl Vaughan, yn edrych 'mlaen at fis Awst nesa'