Gwobr bwysig i gwmni theatr

  • Cyhoeddwyd
NTW

Mae cwmni cenedlaethol iaith Saesneg, National Theatre Wales, wedi ennill gwobr bwysig dros ben ym myd y theatr yn y DU.

Cyhoeddwyd bod y cwmni wedi ennill gwobr 'The Space' sy'n cael ei redeg ar y cyd rhwng gwefan The Space a BBC Writersroom, ac mae'r wobr yn werth £20,000.

Caiff y wobr ei rhoi bob dwy flynedd am syniad ar gyfer theatr ddigidol, ac mae NTW wedi dod i'r brig o'r 58 o ymgeiswyr o bedwar cyfandir.

Enillodd NTW am eu prosiect Border Games - cynllun sy'n cael ei ddatblygu gan yr artistiaid John Norton a Matthew Wright - a'r syniad yw cyfuno profiad theatrig gyda gêm mewn cynhyrchiad fydd mewn dwy ran.

Yn yr hanner byw bydd y gynulleidfa'n ceisio croesi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn anghyfreithlon. Ar yr un pryd bydd y gynulleidfa ar-lein yn rhyngweithio gyda'r profiad byw a hyd yn oed gwneud penderfyniadau am dynged y gynulleidfa fyw.

Bydd y cynhyrchiad uchelgeisiol yn cyfuno elfennau o'r prawf dinasyddiaeth go iawn y DU gyda gemau, theatr a'r absẃrd.

'Cam ymhellach'

Dywedodd cyfarwyddwr artistig NTW, John McGrath:

"Rydym wrth ein boddau i glywed bod NTW wedi cael ei ddewis i wobr The Space. Ers sefydlu'r cwmni yn 2009 mae'r gofod digidol wedi bod yn arena allweddol i ni, ac mae peth o'n gwaith gorau wedi tyfu allan o ryngweithio rhwng theatr ar safle arbennig a theatr ddigidol.

"Mae'r wobr yn caniatáu i ni fynd gam ymhellach gyda Border Games, sy'n ddarn chwareus am fater difrifol iawn."

Dywedodd Ruth MacKenzie o The Space, oedd hefyd yn un o'r beirniaid:

"Mae'n anhygoel pa mor gyflym y mae NTW wedi sefydlu ei hun fel arweinydd ym maes arloesi theatrig ar draws Cymru, a dros y byd drwy ei waith ar bartneriaethau rhyngwladol ac yn ddigidol.

"Mae eu gwaith yn llawn risg, syndod a beiddgarwch ac mae'n fythgofiadwy - mae'r prosiect yma yn debyg o fod yn hyn oll a mwy."

Diolch i'r wobr, fe fydd y gwaith i ddatblygu ac ymchwilio i brosiect Border Games yn dechrau fore Llun, 11 Awst, ac fe fydd mwy o fanylion am y cynllun yn cael eu cyhoeddi ym mis Medi.