Cymro'n wynebu cael ei estraddodi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, National Crime Agency
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Martin Evans ei arestio yn Johannesburg yn gynharach y mis yma

Bydd dyn o ardal Abertawe, a fethodd â dychwelyd i'r carchar yn 2011 ar ôl cael ei ryddhau ar drwydded, yn cael clywed os fydd yn cael ei estraddodi o Dde Affrica yn ddiweddarach.

Fe dwyllodd Martin Evans, 52 oed, nifer o fuddsoddwyr mewn busnes fferm estrysod o £900,000, ac mae'n cael ei gadw yn y ddalfa yn Johannesburg wedi iddo gael ei arestio yno ar 2 Awst.

Cafodd Evans ei garcharu am 21 mlynedd am gynllwynio i gyflenwi cocên a masnachu twyllodrus yn 2006, ond fe ddiflannodd yn 2011.

Ni ddychwelodd i'r carchar ar ôl cael ei rhyddhau ar drwydded penwythnos dair blynedd yn ôl.

Bydd yn ymddangos gerbron llys ddydd Llun.

Yn gynharach y mis hwn fe wnaeth swyddogion o'r Asiantaeth Droseddu Cenedlaethol (NCA) ddod o hyd iddo yn Ne Affrica lle cafodd ei arestio.

Yn 2012 fe gafodd Evans - sydd hefyd yn defnyddio'r enwau Martin Roydon Evans, Martin Wayne Evans, Anthony Hall a Paul Kelly - ei enwi ar restr 'most wanted' y DU. Ar y pryd roedd yr heddlu'n credu ei fod yn byw yng Nghyprus.

Disgrifiad o’r llun,
Sefydlodd Evans y fferm estrysod pan fethodd busnes arall oedd ganddo

Straeon perthnasol