BBC Cymru Fyw

Cymro'n wynebu cael ei estraddodi

Published
image copyrightNational Crime Agency
image captionCafodd Martin Evans ei arestio yn Johannesburg yn gynharach y mis yma

Bydd dyn o ardal Abertawe, a fethodd â dychwelyd i'r carchar yn 2011 ar ôl cael ei ryddhau ar drwydded, yn cael clywed os fydd yn cael ei estraddodi o Dde Affrica yn ddiweddarach.

Fe dwyllodd Martin Evans, 52 oed, nifer o fuddsoddwyr mewn busnes fferm estrysod o £900,000, ac mae'n cael ei gadw yn y ddalfa yn Johannesburg wedi iddo gael ei arestio yno ar 2 Awst.

Cafodd Evans ei garcharu am 21 mlynedd am gynllwynio i gyflenwi cocên a masnachu twyllodrus yn 2006, ond fe ddiflannodd yn 2011.

Ni ddychwelodd i'r carchar ar ôl cael ei rhyddhau ar drwydded penwythnos dair blynedd yn ôl.

Bydd yn ymddangos gerbron llys ddydd Llun.

Yn gynharach y mis hwn fe wnaeth swyddogion o'r Asiantaeth Droseddu Cenedlaethol (NCA) ddod o hyd iddo yn Ne Affrica lle cafodd ei arestio.

Yn 2012 fe gafodd Evans - sydd hefyd yn defnyddio'r enwau Martin Roydon Evans, Martin Wayne Evans, Anthony Hall a Paul Kelly - ei enwi ar restr 'most wanted' y DU. Ar y pryd roedd yr heddlu'n credu ei fod yn byw yng Nghyprus.

image captionSefydlodd Evans y fferm estrysod pan fethodd busnes arall oedd ganddo

Straeon perthnasol

  • Martin Evans i ymddangos gerbon ynadon yn Ne Affrica