AS yn beirniadu cyngor Bro Morgannwg

  • Cyhoeddwyd

Mae cynlluniau i newid amseroedd agor a chau ysgolion ym Mro Morgannwg yn ystod uwchgynhadledd Nato ym mis Medi wedi eu beirniadu gan yr AS lleol.

Mae ysgolion y sir wedi eu cynghori i gau'n gynnar ar 3 a 5 Medi ac i agor yn hwyr ar 4 Medi

Yn ôl y cyngor, bydd hyn yn lleihau problemau trafnidiaeth wrth i gynadleddwyr hedfan fewn i faes awyr Caerdydd.

Ond yn ôl Alun Cairns, "gor-ymateb" yw hyn:

"Mae'n gyfangwbl anghymesur ac yn gamfarn sylweddol gan Gyngor Bro Morgannwg...

"Mae'n darfu sy'n gyfangwbl annerbyniol, nid yn unig i rieni ond hefyd i gyflogwyr y bobl yma achos mae'n rhaid iddyn nhw gymryd amser bant o'r gwaith."

Christopher Elmore yw'r aelod cabinet dros wasanaethau plant ar Gyngor Bro Morgannwg. Ysgrifennodd Mr Elmore, sy'n sefyll dros Lafur yn erbyn Mr Cairns yn yr etholiad cyffredinol flwyddyn nesaf, at yr AS gan ddweud bod yr argymhellion wedi eu gwneud yn dilyn cyngor gan yr heddlu.

Dywedodd wrth y BBC: "Cododd yr heddlu'r mater o geisio ysgafnhau'r pwysau ar y ffyrdd.

"Y cyfan y medrwn ni ei wneud yw gweithredu ar y wybodaeth a gawsom gan yr heddlu ac mewn ymgynghoriad gyda phenaethiaid dyma a gytunwyd."