Penodi'r Arglwydd Bourne yn chwip

Cyhoeddwyd

Mae'r Arglwydd Bourne o Aberystwyth wedi ei benodi'n un o chwipiaid y llywodraeth yn Nhŷ'r Arglwyddi.

Yn gyn arweinydd y Ceidwadwyr yn y Cynulliad, cafodd ei ddyrchafu i Dŷ'r Arglwyddi ym Medi 2013.

Bydd ei ddyletswyddau'n cynnwys rheoli rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth y DU yn yr Ail Siambr.

Ers colli ei sedd yn y Cynulliad yn 2011, mae'r Arglwydd Bourne wedi bod yn aelod o Gomisiwn Silk ac mae'n cadeirio ardal fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau yn Sir Benfro.

Cafodd rhagflaenydd yr Arglwydd Bourne fel chwip, yr Arglwydd Bates, ei benodi'n weinidog yn y Swyddfa Gartref fel rhan o'r ad-drefnu a ddilynodd ymddiswyddiad y Farwnes Warsi dros bolisi Llywodraeth y DU ar Gaza.