BBC Cymru Fyw

Pryder am wersyll heddwch protest Nato yng Nghasnewydd

Published
image copyrightJaggery
image captionBydd pobl leol yn cynnal cyfarfod yng Nghanolfan Mileniwm Pill ddydd Mawrth

Mae pobl yng Nghasnewydd wedi beirniadu cynllun protestwyr i gynnal gwersyll heddwch ar gaeau chwarae, yn ystod cynhadledd Nato fis nesaf.

Bydd grŵp No Nato yn ymgynnull ar dir y cyngor ger Canolfan Mileniwm Pillgwenlli o Awst 27.

Mae pobl leol yn poeni y gall y parc gael ei ddifrodi, ac am y ffaith nad oes ymgynghoriad wedi bod.

Dywedodd cyngor Casnewydd bod gan y grŵp hawl i brotestio, a hefyd eu bod yn cymryd camau i leihau'r effaith ar y gymuned leol.

Pryderon pobl leol

Mae disgwyl i'r gwersyll barhau drwy'r gynhadledd ar Fedi 3-5, pan fydd rhai o arweinwyr pwysicaf y byd yn cynnal trafodaethau.

Mae cyngor Casnewydd wedi cytuno i ddarparu toiledau, dwr a gwasanaethau gwastraff, ond nid yw'n glir pwy fydd yn talu amdanynt.

image copyrightCeltic Manor
image captionBydd arweinwyr rhai o wledydd mwyaf pwerus y byd yn dod i'r Celtic Manor fis nesaf

Yn ôl y gymuned, ychydig iawn y maen nhw'n ei wybod am y brotest, ac mae pryder y gall pabelli niweidio'r caeau am weddill y flwyddyn.

Dywedodd un sy'n byw ger y parc, Sally Wallace: "Y broblem yw bydd nifer fawr o bobl yma - a bydd dim modd i eraill ddefnyddio'r caeau.

"Dydy'r safle ei hun ddim yn addas ar gyfer nifer fawr o wersyllwyr."

'Dim caniatad'

Mae aelodau o'r cyngor wedi cwrdd â'r protestwyr i drafod y cynllun, ond maen nhw'n mynnu nad oedden nhw wedi rhoi caniatâd i'r grŵp ddefnyddio'r caeau.

"Er ein bod ni'n cydnabod bod gan bobl yr hawl i brotestio, rydyn ni'n deall pryderon pobl leol am y caeau, sy'n cael eu defnyddio gan y gymuned, felly byddwn yn gweithio gyda phartneriaid ac yn cymryd camau i leihau'r effaith bosib," meddai llefarydd.

"Fe wnaethon ni gwrdd gyda chynrychiolwyr i drafod y sefyllfa ond rhaid pwysleisio ei fod yn cael ei drefnu gan y protestwyr ac nid y cyngor, felly nid oedd yn ymgynghoriad.

"Yn sicr nid yw'r cyngor wedi 'ymrwymo' i gynnal gwersyll heddwch yn Pill."

Bydd pobl leol yn cyfarfod ddydd Mawrth i drafod y mater.

Ymateb y trefnwyr

Yn ôl Pippa Barlotti, arweinydd y Blaid Werdd yng Nghymru: "Cefais gyfarfod yn Llundain y llynedd gyda'r CND ac eraill, i gynllunio uwchgynhadledd amgen. Roedd pobl Casnewydd yn frwdfrydig, felly rhaid oedd edrych am rywle i'w gynnal.

"Roedd pob man heblaw am Ganolfan Mileniwm Pillgwenlli yn llawn, felly fe wnaethon ni benderfynu ei logi a mynd at y cyngor i ofyn am gymorth i hwyluso'r bobl fydd yn dod i Gasnewydd i brotestio yn erbyn NATO.

Aeth ymlaen i ddweud: "O'r cychwyn cyntaf rydan ni wedi rhoi posteri, yr agenda, rhestr o ddigwyddiadau ac yn y blaen, i Ganolfan Mileniwm Pillgwenlli.

"Bydd pobl yn dod i Gasnewydd beth bynnag, felly mae hi'n gwneud synwyr i roi pobl mewn man ble mae modd eu rheoli'n ddiogel.

"Ni fyddwn yn difetha'r ardal a byddwn ddim ond yn defnyddio'r caeau chwarae os oes cannoedd o bobl yn troi fyny.

"Dim ond hwyluso'r gwersyll ydan ni, nid ei drefnu."