Ceisio atal tanau bwriadol

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu yn annog pobl yn Wrecsam i'w helpu yn y gwaith o atal tanau sy'n cael eu cynnau'n fwriadol.

Dywedodd llefarydd fod criwiau diffoddwyr wedi ymateb i chwech o alwadau mewn cyfnod o bedwar diwrnod yn ardal Gwersyllt - a hynny yn hwyr yn y nos neu yn ystod oriau man y bore.

Cafodd y tanau eu cynnau mewn biniau sbwriel, ac ar ffensys a pallets pren.

Dywedodd Kevin Jones, swyddog gyda Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru fod y tanau yn rhoi pwysau mawr ar adnoddau.

"Mae'r math yma o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gwbl annerbyniol ac rydym yn apelio ar y cyhoedd i roi gwybod am ddigwyddiadau o'r fath.

"Mae tanau bwriadol yn rhoi pwysau aruthrol ar adnoddau, a gan fod criwiau yn gorfod cymryd amser maith i reoli tanau o'r fath mae hynny yn eu hatal rhag ymateb i alwadau eraill - a allai hynny arwain at drychineb."