Cara: Pop, Rap a Mr Blobby!

  • Cyhoeddwyd
Cara BraiaFfynhonnell y llun, Totally Abersoch

Mae Cara Braia o Gricieth yn prysur ennill enw iddi ei hun ar lwyfannau ar hyd a lled y byd fel cantores sy'n canu pop, rapio ac yn cyfansoddi ei chaneuon ei hun yn Gymraeg a Saeseneg. Mi gafodd BBC Cymru Fyw sgwrs efo hi wrth iddi hi baratoi i berfformio yng Ngŵyl Glass Butter Beach yn Llanbedrog.

Sut dechreuodd dy ddiddordeb di mewn cerddoriaeth?

"Mam ddaru sylweddoli bod gen i ddiddordeb mewn perfformio wrth iddi hi gerdded i mewn i'r ystafell fyw bob bore i fy ffeindio'n canu cân 'Mr Blobby' i mewn i feicroffon ffug yn gwisgo ei gemwaith hi pan o'n i'n blentyn bach.

"Dechreuais gael gwersi dawns pan ro'n ni yn 2 oed ac ro'n ni ar yr llwyfan pan yn bedair. Wrth i mi dyfu mi wnes i sylweddoli fy mod i'n caru perfformio, dim ots yn lle. Roeddwn i yn canu i ffrindiau mam a dad, yn gwneud sioeau i bawb oedd yn dod i'r tŷ. Felly roedd hi'n naturiol i mi ddechrau cymryd rhan yn sioeau'r 'Starlight Players' yng Nghricieth. Hefyd ro'n i'n perfformio mewn sioeau ysgol ac eisteddfodau."

Ffynhonnell y llun, Totally abersoch

Pa mor bwysig oedd yr eisteddfodau i ti wrth ddatblygu fel cantores?

"Mae'r eisteddfodau yn ffordd wych i bawb yng Nghymru berfformio fel rhan o dîm neu ar eu pennau eu hunain. Mae hi'n gyfle i blant ym mhob ysgol fagu hyder a dod i arfer gyda pherfformio yn gyhoeddus. Dwi'n meddwl mai'r eisteddfodau sy'n bennaf gyfrifol bod nifer o bobl yn cael yr argraff bod y Cymry i gyd yn gallu canu.

"Ro'n i wrth fy modd yn yr eisteddfodau er nad oeddwn i yn ennill yn aml iawn! Ro'n i i'n trio rhoi fy stamp fy hun ar y caneuon yn hytrach na'u dadansoddi yn y ffordd draddodiadol. Doedd dim ots gen i os o'n i'n ennill neu golli - yr amser ar yr llwyfan yn perfformio oedd yn bwysig i fi. Dyna hwyl yr eisteddfodau."

Rwyt ti'n wedi bod yn gantores glasurol, yn canu pop a rapio - p'run sydd orau gen ti?

"Dwi'n hoffi gymaint o gerddoriaeth wahanol ond caneuon R&B, soul a rhywbeth efo teimlad ynddo fo rydw i yn hoffi eu canu fel arfer. Dwi ddim yn perfformio llawer o ganeuon clasurol erbyn hyn gan fod fy nghynulleidfa wedi newid. Dwi wrth fy modd yn sgwennu felly dyna lle mae'r rapio yn dod i fewn iddi, jyst licio chwarae efo geiriau dwi."

Ydi cyfansoddi dy ganeuon dy hun yn dod yn weddol hawdd?

"Yndi. Mae pawb yn gofyn sut ydwi'n meddwl am thema, geiriau neu beth bynnag ond dwi'n gallu ysgrifennu caneuon ar gyfer y cordiau mwyaf sylfaenol. Dwi ddim yn meddwl gormod am beth i sgwennu, dwi'n rholio gyda beth bynnag sy'n dod i'm mhen."

Pwy ydi'r dylanwadau mwyaf arnat ti?

Disgrifiad o’r llun,
Anastacia a Kanye West, dau o'r dylanwadau mwyaf ar Cara Braia

"Lot o artistiaid hollol wahanol, yn bennaf o fy mhlentyndod. Roedd Anastacia yn canu cynysgedd o ganeuon roc a chanu gwlad. Mae'r rapwyr Baby Blue, y Mitchell Brothers (na, nid y brodyr o EastEnders!) a stwff cynnar Kanye West wedi fy ysbrydoli i drio rhywbeth gwahanol. Mae Lauryn Hill hefyd yn rapio a dwi'n hoffi ei chaneuon R&B a soul.

"Rwy'n gwrando ar amrywiaeth o gerddoriaeth. Mae'n dibynnu ar sut rwy'n teimlo neu sut pa fath o ddylanwad ydw i angen ar y pryd i fy ysbrydoli i sgwennu cân."

Rwyt ti'n perfformio yn Ngŵyl Glass Butter Beach eleni. Pa mor bwysig ydi bod artistiaid amlwg yn dod i ardaloedd fel Pen Llŷn?

"Mae'n bwysig iawn. Does yna ddim lot o bethau yn digwydd yng Ngogledd Gymru. Mae pawb tu allan i Gymru yn meddwl os ydyn nhw yn perfformio yng Nghaerdydd eu bod nhw yn ymdrin â Chymru gyfan. Rydan ni yn cael ein hesgeuluso yn aml yn y Gogledd."

Ffynhonnell y llun, Totally Abersoch
Disgrifiad o’r llun,
Lleoliad bendigedig Gŵyl Glass Butter Beach

Rwyt ti wedi teithio'r byd yn canu a chael y cyfle i ganu yn Gymraeg - sut ymateb mae'r caneuon Cymraeg yn eu cael dramor?

"Rydw i'n ddiolchgar iawn i Idris Charles am fy annog i ddechrau creu cerddoriaeth yn Gymraeg ar ôl iddo fy ngwahodd i berfformio ar Heno ar S4C. Ers hynny mae wedi agor cymaint o ddrysau i mi. Dwi wedi cael cymaint o gyhoeddusrwydd a chefnogaeth ac rwy wedi cael y cyfle i gydweithio efo artistiaid o bob cwr o'r byd. Dwi wedi dod i ddysgu mwy am eu heithioedd a'u diwylliant nhw a maen nhw wedi dysgu am Gymru a'r Gymraeg. Mae'n braf i ymgorffori fy iaith yn fy ngherddoriaeth weithiau hefyd."

Be ydi dy gynlluniau nesa' di?

"Mae gen i lawer o ganeuon i'w sgwennu ar gyfer artistiaid gwahanol. Dw i wedi rhyddhau sengl newydd 'Haf 'di Dod' sydd ar gael i'w lawrlwytho ac mae'r fideo yn barod. Dwi'n gobeithio mynd yn ôl allan i America ymhen ychydig wythnosau a bydda i'n perfformio yn Llundain yn nes mlaen yn y flwyddyn."

Ffynhonnell y llun, Totally Abersoch