Dim awyrennau masnachol o Benarlâg

  • Cyhoeddwyd
Awyren

Deallir bod gweithredwyr Maes Awyr Penarlâg wedi penderfynu peidio â pharhau gyda chynlluniau i gynnig hediadau masnachol i feysydd awyr ar draws y DU.

Roedd y cwmni wedi buddsoddi £1 miliwn mewn adeilad newydd y llynedd, ond mae cynlluniau i gynnig hediadau i ddinasoedd mawr yn y DU wedi eu canslo.

Mae'r maes awyr yn rhannu rhedfa gyda ffatri adeiladu adennydd Airbus.

Mae AC y Ceidwadwyr yn y gogledd, Antoinette Sandbach, yn dweud ei bod hi'n siomedig na fydd unrhyw hediadau masnachol yn mynd yn eu blaenau.

Dywedodd y byddan nhw wedi gallu rhoi hwb i'r economi leol, a hynny mewn ardal sy'n agos i Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.