Pleidleisio i wario mwy ar Bistro Bryn

  • Cyhoeddwyd
Bryn Williams
Disgrifiad o’r llun,
Bwriad Bryn Williams yw agor bistro

Mae Cabinet Cyngor Conwy wedi pleidleisio i wario mwy ar waith angenrheidiol ar fistro Bryn Williams yng nghanolfan chwaraeon dŵr Porth Eirias ym Mae Colwyn.

Roedd aelodau wedi ystyried adroddiad am opsiynau posibl ar gyfer bwyty yn y ganolfan.

Yn ôl yr adroddiad, roedd y broses dendro yn dangos bod angen gwario pellach gan y cyngor a'r person fyddai'n rhedeg y bistro er mwyn gwneud newidiadau strwythurol a dodrefnu'r adeilad.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Dilwyn Roberts: "Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, mae hi'n bwysig bod aelodau wedi eu hethol yn cael y cyfle i arolygu materion oherwydd mai arian cyhoeddus fydd yn cael ei wario.

'Rhwystredigaeth'

"Mae dod â Bryn Williams i Borth Eirias wedi golygu llawer o amser ac egni, ac rydym yn ymwybodol iawn o'r rhwystredigaeth mae pobl yn teimlo oherwydd nad ydi'r bistro wedi agor eto.

"Mae denu buddsoddiad yn heriol ac weithiau tydi'r daith ddim yn esmwyth, ond tydi hynny ddim yn golygu na ddylen ni wneud yr ymdrech o gwbl."

Pleidleisiodd y cabinet i ariannu elfennau angenrheidiol y gwaith ar gyfer gorffen Porth Eirias (bydd hyn yn costio £33,000 yn ychwanegol oherwydd prisiau tendro uwch na'r disgwyl) yn ogystal â chynnig rhannu'r gost o uwchraddio cyflenwad trydan yr adeilad gyda'r tenant.