Warburton ddim ar gael i'r Gleision oherwydd ffrae rygbi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Ni fydd Sam Warburton ar gael i chwarae i'r Gleision yn eu gêm gyfeillgar yn erbyn Caerwysg ar 15 Awst oherwydd y dadlau sy'n parhau ym myd rygbi Cymru.

Capten Cymru yw'r unig chwaraewr sydd wedi arwyddo cytundeb canolog gydag Undeb Rygbi Cymru (URC).

Mae wedi bod yn hyfforddi gyda'r Gleision, ond maen nhw'n dweud na fydd Warburton yn cael ei ddewis gan nad yw'r rhanbarthau wedi arwyddo cytundeb gyda'r undeb.

Daeth y cytundeb diwethaf, sy'n gosod rheolau am ryddhau chwaraewyr ar gyfer gemau rhyngwladol ac ariannu'r rhanbarthau, i ben ym mis Mehefin.

Nid Warburton yw'r unig un o sêr Cymru i gael ei effeithio gan y dadlau, wrth i'r prop Adam Jones ddweud ei fod yn hyfforddi gyda chlwb Castell Nedd gan nad oes ganddo glwb.

Daeth cytundeb Jones gyda'r Gweilch i ben ym mis Mai ac nid yw wedi gallu cytuno ar dermau newydd.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Nid yw Adam Jones wedi dod i gytundeb newydd gyda'r Gweilch, felly mae'n hyfforddi gyda chlwb Castell Nedd, sy'n chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru

Cytundeb canolog

Mae pedwar rhanbarth Cymru - y Gleision, y Dreigiau, y Gweilch a'r Scarlets - yn cael eu cynrychioli gan gorff Rygbi Rhanbarthol Cymru (RRC), ac maen nhw'n cael eu hariannu yn rhannol gan URC.

Fel rhan o'r cytundeb, mae'r clybiau yn rhyddhau chwaraewyr Cymru i hyfforddi gyda'r garfan ryngwladol pan mae angen, ac i chwarae mewn gemau rhyngwladol.

Nid oedd cytundebau canolog yn cael eu cynnwys yn y cytundeb diwethaf, ac mae RRC wedi dweud bod ganddyn nhw bolisi o beidio â dewis chwaraewyr sydd ar gytundebau o'r fath.

Fe wnaeth Warburton arwyddo cytundeb canolog ym mis Ionawr 2014, ar ôl iddo fethu â chytuno ar dermau gyda'r Gleision.

Ar y pryd, roedd chwe chwaraewr wedi eu crybwyll fel targedau ar gyfer cytundebau canolog gyda'r undeb.

O'r rheiny, arwyddodd Scott Williams a Rhys Priestland gytundebau newydd gyda'r Scarlets, penderfynodd Alun Wyn Jones aros gyda'r Gweilch, a symudodd Leigh Halfpenny o'r Gleision i Toulon.

Mae Adam Jones yn awyddus i aros gyda'r Gweilch os all ddod i gytundeb gyda'r rhanbarth.