'Angen mwy o help ar Gristnogion Irac'

  • Cyhoeddwyd
Dr Mazin Alfahan a Dr Barry Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Mae Dr Mazin Alfahan a Dr Barry Morgan am i lywodraeth y DU wneud mwy i helpu Cristnogion yn Irac

Mae Cristnogion o Irac sy'n byw yng Nghymru wedi cwrdd ag Archesgob Cymru ac wedi dweud bod angen i Lywodraeth y DU wneud mwy i helpu'r lleiafrif Cristnogol wedi eu dal yng nghanol yr ymladd yn Irac.

Ers degawdau mae'r Dr Mazin Alfahan a'r Dr Layla Jader, Cristnogion o Irac, wedi bod yn feddygon yng Nghymru.

Maen nhw am i'r DU gymryd ffoaduriaid sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi oherwydd y brwydro rhwng ymladdwyr Islamaidd a milwyr y llywodraeth.

Mae miloedd o bobl Yazidi wedi eu symud o'u trefi a phentrefi i fyw yn y mynyddoedd.

'Pobl heddychlon'

Dywedodd y Dr Alfahan fod aelodau ei deulu yn dal i fyw yn Irac a bod Cristnogion Irac yn cael eu targedu.

"Maen nhw'n bobl heddychlon sydd ddim yn cario arfau, dydyn nhw ddim yn ymladd," meddai.

"Maen nhw'n gweithio a byw gyda'u teuluoedd ac yn mynd i'r eglwysi."

Dywedodd y Dr Jader: "Mae miloedd wedi gadael eu cartrefi oherwydd doedd dim dewis, yr unig ddewis oedd newid i Islam neu gael eu lladd."

Disgrifiad o’r llun,
Mae Saleem Kidwai wedi condemnio'r rhai sydd wedi teithio i ymladd yn y Dwyrain Canol

Ddydd Mawrth aeth y ddau i gwrdd ag Archesgob Cymru.

Er i Lywodraeth y DU yrru cymorth i'r ardal ers dyddiau, mae arweinwyr ffydd o bob crefydd wedi anfon llythyr agored at ASau yn datgan eu pryder.

'Ffieiddio'

"Mae unrhyw berson sy'n meddwl yn gall wedi ei ffieiddio o weld yr hyn sy'n digwydd yn Irac, ac yn condemnio'r lladd," meddai'r archesgob, y Dr Barry Morgan.

"Rydw i'n gobeithio y bydd y llywodraeth yn agor y ffiniau fel y gall ffoaduriaid o Irac ddod i mewn."

Y cyntaf i arwyddo'r llythyr agored oedd Saleem Kidwai o Gyngor Mwslimaidd Cymru.

"Maen nhw [y cyngor] i gyd yn condemnio unrhyw un sydd wedi ymuno gyda ISIS," meddai.

"Mae pawb yn gwybod nid hon yw gwir neges Islam."

Ail-ymgynnull

Y gred yw bod nifer sydd wedi teithio o wledydd y Gorllewin i ymladd yn y Dwyrain Canol wedi croesi'r ffin o Syria i Irac erbyn hyn.

Mae nifer o ASau o Gymru wedi dweud y dylai'r Senedd yn Llundain ail-ymgynnull.

Dywedodd Ann Clwyd AS: "Mae'n hurt bod y llywodraeth ar wyliau tra bod yr holl beth yn digwydd.

"Mae gan ASau deimladau cryf am y materion yma ..."