£7 miliwn i hybu economi wledig gogledd ddwyrain Cymru

  • Cyhoeddwyd
Y llosgwr golosg, Sion JinkinsonFfynhonnell y llun, Eye Imagery
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llosgwr golosg, Sion Jinkinson, wedi defnyddio arian gan cadwyn Clwyd i gynnal cyrsiau.

Bydd hyd at £7 miliwn ar gael i helpu hybu economi wledig gogledd ddwyrain Cymru, ac mae cyfle i bobl ddweud sut y hoffan nhw weld yr arian yn cael ei wario.

Mae asiantaeth datblygu wledig, Cadwyn Clwyd, yn gobeithio dyrannu'r arian o'r UE dros chwe blynedd i brosiectau yn Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Mae prosiectau sydd eisoes wedi eu cefnogi gan yr asiantaeth yn cynnwys Gŵyl Fwyd Yr Wyddgrug a Siop Gymunedol Pwllglas, ger Rhuthun.

Bydd yr asiantaeth yn ymgynghori am fis ynglŷn â'r ffordd orau o fuddsoddi'r arian.

Yn y gorffennol, mae'r asiantaeth wedi sicrhau £14 miliwn o arian Ewropeaidd ar gyfer prosiectau yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Bydd y gyfres nesaf o fwrsariaethau yn cynnwys ardaloedd gwledig ym mwrdeistref sirol Wrecsam.

Mae disgwyl y bydd prosiectau newydd yn Sir y Fflint a Wrecsam yn derbyn dros £2 miliwn a bydd prosiectau newydd yn Sir Ddinbych yn derbyn ychydig llai na £2 miliwn.

'Ehangu ar gynlluniau llwyddiannus'

Bydd yr arian yn dod o Gronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig drwy gynllun datblygu gwledig Llywodraeth Cymru.

Yn ôl rheolwr Cadwyn Clwyd, Lowri Owain: "Rydym yn gobeithio y bydd hyn yn ehangu ar y gyfres o gynlluniau llwyddiannus rydym ni wedi bod yn eu cynnal yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint, sydd erbyn hyn efo'r potensial i barhau tan 2020.

"Pe baem ni'n gallu sicrhau'r arian yma, byddai'n bleidlais o hyder yn y gwaith rydym ni wedi bod yn ei wneud ar draws pob agwedd o fywyd gwledig gan gynnwys twristiaeth, y diwydiant bwyd, creu swyddi, gwella cyfleusterau cymunedol a hybu'r celfyddydau.

"Mae gennym ni siawns dda o sicrhau'r arian yma a nawr mae angen i'r cyhoedd benderfynu beth sydd ei angen ar eu cymunedau a beth yw'r ffordd orau o wario'r arian yma."

Yn ôl Cadwyn Clwyd gall y cyhoedd gymryd rhan yn yr ymgynghoriad arlein neu yn y digwyddiadau fydd yn cael eu cynnal ar draws y tair sir drwy gydol mis Awst.