Cwmni yswyriant Admiral yn cael mwy o gwsmeriaid

Cyhoeddwyd

Cyhoeddodd y cwmni yswiriant car Admiral bod 'na gynnydd o 9% wedi bod yn nifer y cwsmeriaid yn chwe mis cyntaf y flwyddyn er bod 'na ostyngiad o 5% yn y trosiant.

Mae gan y cwmni, sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd, bellach 3.94 miliwn o gwsmeriaid wrth i'w trosiant am y chwe mis cyntaf fod yn £1,037 miliwn, i lawr o £1,089 miliwn.

Roedd yr elw cyn treth wedi codi 2% i £184.9 miliwn i'r cwmni sydd hefyd efo swyddfeydd yn Abertawe a Chasnewydd.

Dywedodd Henry Engelhardt, y Prif Weithredwr, nad oes 'na newid i'w disgwyliadau busnes ar gyfer 2014.

Ychwanegodd bod 'na arwydd nad ydi premiymau yn y DU yn gostwng ym mhellach.

Mae'r cyfraddau premiwm wedi bod "yn weddol isel" yn chwe mis cyntaf y flwyddyn, er o ganlyniad i ostyngiadau yn 2013 roedd cyfanswm y premiymau i lawr 9% o'u cymharu â'r un cyfnod y llynedd.

Mae gan Admiral is-gwmniau, gan gynnwys Elephant, Diamond a Bell.

Mae'r cwmni bellach yn yswirio dros 130,000 o gwsmeriaid ychwanegol i'w gymharu â'r un amser y flwyddyn ddiwethaf.

"Y tu allan i'r DU, mae'r cwmniau yswirio rhyngwladol yn parhau i dyfu a chamu ymlaen," meddai Mr Engelhardt.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol