Chwilio am leoliad arall i wersyll heddwch

  • Cyhoeddwyd
Canolfan Mileniwm PillgwenlliFfynhonnell y llun, Jaggery
Disgrifiad o’r llun,
Dyma'r safle yr oedd yn mynd i gael ei ddefnyddio gan y gwersyllwyr

Mae protestwyr sy'n bwriadu cynnal gwersyll heddwch yng Nghasnewydd yn ystod Uwchgynhadledd NATO yn chwilio am safle newydd wedi i drigolion ardal Pillgwenlli ddatgan eu pryder ynglŷn â'u cynlluniau.

Roedd trigolion lleol wedi beirniadu cynllun protestwyr i gynnal gwersyll heddwch ar gaeau chwarae ger canolfan gymunedol, Canolfan Mileniwm Pillgwenlli, gan ddweud eu bod nhw'n poeni y gall y parc gael ei ddifrodi, ac nad oedd ymgynghoriad wedi bod.

Bydd grŵp No NATO nawr yn cynnal trafodaethau gyda Chyngor Casnewydd i geisio dod o hyd i safle newydd ar gyfer y gwersyll.

Dywedodd Cyngor Casnewydd bod gan y grŵp hawl i brotestio, a hefyd eu bod yn cymryd camau i leihau'r effaith ar y gymuned leol.

Cyfarfod cyhoeddus

Daeth dros 100 o bobl i gyfarfod cyhoeddus ddydd Mawrth i ddangos eu gwrthwynebiad i'r defnydd arfaethedig o'r caeau chwarae.

Roedd y grŵp No NATO wedi bwriadu ymgynnull ar dir oedd yn berchen i'r cyngor nesaf at Ganolfan Mileniwm Pillgwenlli o Awst 27 ymlaen.

Roedd disgwyl i'r gwersyll barhau drwy'r gynhadledd ar Fedi 3-5, pan fydd rhai o arweinwyr pwysicaf y byd yn cynnal trafodaethau yn y ddinas.

Roedd Cyngor Casnewydd wedi cytuno i ddarparu toiledau, dŵr a gwasanaethau gwastraff, ond nid oedd hi'n glir pwy fyddai wedi bod yn talu amdanyn nhw.

Roedd aelodau o'r cyngor wedi cwrdd â'r protestwyr a thrigolion i drafod y cynllun, ond maen nhw'n mynnu nad oedden nhw wedi rhoi caniatâd i'r grŵp ddefnyddio'r caeau.

Dim sôn am wersylla

Dywedodd Tracey Holyoake, cadeirydd ymddiriedolaeth Canolfan Mileniwm Pillgwenlli, wrth y rhai oedd wedi dod i'r cyfarfod nad oedd y cytundeb gwreiddiol i logi'r adeilad wedi sôn am wersylla ar y caeau ac na fyddai'n gadael i'r cytundeb fynd yn ei flaen.

Yn ôl Heddlu Gwent byddan nhw'n gallu ymdrin ag unrhyw brotestiadau di-rybudd fydd yn cael eu cynnal yn ystod yr uwchgynhadledd, ond dydyn nhw ddim yn disgwyl unrhyw drafferth.