Y dewis i rai sy'n aros am ganlyniadau Lefel A

  • Cyhoeddwyd
Disgyblion yn sefyll arholiadauFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Nid pawb fydd yn mynd i brifysgol ar ôl sefyll arholiadau Lefel A

Yfory ar hyd a lled Cymru mi fydd miloedd o ddisgyblion yn darganfod eu canlyniadau Lefel A

I nifer, mae'n agor y drws i addysg uwch a thair blynedd o brifysgol.

Ond nid pawb fydd yn dathlu.

Yn ôl Iwan Hywel o Gyrfaoedd Cymru mi fydd yna gymorth ar gael i'r rhai fydd yn siomedig a'u canlyniadau.

"Y peth pwysicaf cyn yfory ydi nad ydi disgyblion yn panicio, os liciwch chi.

"Mae yna opsiynau eraill ar gael os na fyddan nhw'n cael y graddau maen nhw eisiau yfory.

"Mae system clirio UCAS ar gael i'r rheini sy'n methu cael y graddau o ychydig bach, a ma' angen ymchwilio i opsiynau eraill fel prentisiaeth uwch, neu waith, neu ddiwydiant.

"A chysylltu efo ni yma yn Gyrfa Cymru; defnyddio'r wefan; gyrfacymru.com neu ffonio'r rhif ffôn. Siarad efo teulu a ffrindiau, a chysylltu efo ni."

Ymlaen i brifysgol

O'r disgyblion sydd ym mlwyddyn 13 yr ysgol uwchradd neu goleg chweched dosbarth yng Nghymru, mae rhyw 30,000 yn mynd i'r brifysgol, sy'n 59%, yn ôl Iwan Hywel.

"Mae'r rhif yna yn aros yn debyg a dweud y gwir. Mi roedd o yn tua 61% nôL yn 2009, a dyna oedd yr uchaf erioed, dwi'n meddwl.

"Mi roedd o'n 59% y llynedd ac mae'n debyg y bydd o'n rhywbeth tebyg eleni os nad yn uwch oherwydd bod yna fwy wedi gwneud ceisiadau eleni.

"Mae pobl yn edrych ar opsiynau eraill yn sicr, ond fel 'da ni wedi ei ddweud, i rai gyrfaoedd mae'n rhaid i chi fynd i'r brifysgol i gael gradd. Ac, wrth gwrs, mae yna bobl ifanc sy'n dal isio mynd i'r brifysgol i gael blasu bywyd prifysgol."

Ond yn ôl Leah Owen o Fae Colwyn, does dim angen hastio cyn mynd i'r brifysgol.

Mynd dramor

Er ei bod am fynd i addysg uwch maes o law, blwyddyn yn gweithio gyda phlant yn Affrica sy'n apelio ati hi ar hyn o bryd.

"Roeddwn i'n meddwl falle mynd i Affrica neu rhywbeth i weithio efo plant bach. Felly un o'r ddau beth yna.

"Jest y straen o wneud arholiadau Lefel A, a dwi jest ddim yn siwr ydw i'n barod i wneud mwy o waith caled eto.

"Dwi isio dipyn bach o seibiant, a falle dipyn bach o bres. Falle gweithio a pethau. Dwi jest yn hollol ansicr ac angen meddwl yn galed am bob opsiwn."

Prentisiaeth

Mae prentisiaethau bellach yn ddewis poblogaidd i nifer o bobl ifanc.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd nifer yn dewis gwneud prentisiaeth fel gwaith brics

Yn ôl Nwy Prydain, mae ganddyn nhw 50 o geisiadau am bob lle ar eu cyrsiau yn Nhredegar. Un ohonyn nhw ydy Kirsty Williams o Ferthyr Tudful.

"Dwi'n meddwl fod prentisiaeth yn well na Lefel A oherwydd eich bod yn dysgu a chael profiad wrth weithio gyda swydd ar y diwedd, tra efo Lefel A mi rydach chi'n gwneud y gwaith, wedyn cael swydd a wedyn cael y profiad.

"Mi wnes i ddechrau cyrsiau Lefel A ond gan nad oeddwn i'n gwybod beth i'w wneud ar ddiwedd y cwrs, doedd gen i ddim ffocws ac felly dim diddordeb."

Does dim dwywaith y bydd yfory yn ddiwrnod eithriadol o bwysig i nifer o bobl ifanc.

Ond os na eith pethau cystal â'r disgwyl, mae digon o ddewisiadau ar gael.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol