Cosb o ddau bwynt i Forgannwg am gyflwr y llain

  • Cyhoeddwyd
MorgannwgFfynhonnell y llun, GCCC

Mae panel disgyblu Bwrdd Criced Cymru a Lloegr wedi cosbi Morgannwg am gyflwr y llain yn Stadiwm Swalec yn ystod eu gêm Cwpan Undydd yn erbyn Durham ddydd Gwener ddiwetha'.

Bydd Morgannwg yn gorfod dechrau'r gystadleuaeth y tymor nesa' gyda minws dau bwynt.

Daeth y panel i'w penderfyniad ar ôl casglu tystiolaeth oddi wrth y dyfarnwyr, capteiniaid a hyfforddwyr y ddau dîm â'r prif swyddog oedd yn gyfrifol am y llain.

Penderfynodd y panel "nad oedd yna unrhyw amgylchiadau o ran paratoi'r llain oedd yn egluro pam na ddylid gosod cosb".

Fe gollodd Morgannwg y gêm Undydd yn erbyn Durham o 52 rhediad.