'Gwersyll heddwch ym Mharc Tredegar,' medd protestiwr

  • Cyhoeddwyd
Cyfarfod
Disgrifiad o’r llun,
Pobl leol Pillgwenlli'n trafod y gwersyll mewn cyfarfod nos Fawrth

Mae un o'r protestwyr sy'n bwriadu cynnal gwersyll heddwch yng Nghasnewydd drwy gydol Uwchgynhadledd Nato wedi dweud wrth BBC Cymru mai ym Mharc Tredegar y bydd y gwersyll.

Roedd protestwyr am wersylla ar gaeau chwarae Pillgwenlli ond roedd pobl leol wedi dweud eu bod yn poeni am yr effaith.

Ar ôl cyfarfod gyda'r cyngor dywedodd Eddie Clarke o grŵp No Nato mai Parc Tredegar oedd yr opsiwn gorau gan fod y cysylltiadau trafnidiaeth yn dda a digon o le.

Bydd yr uwchgynhadledd yng ngwesty'r Celtic Manor rhwng Medi 3 a 5.

'Ddim yn addas'

Roedd protestwyr am wersylla ar gaeau ger Canolfan Mileniwm Pillgwenlli yng Nghasnewydd.

Ond roedd pobl leol yn teimlo nad oedd unrhyw ymgynghori wedi bod - ac yn pryderu y gallai pebyll ddifrodi'r caeau am weddill y flwyddyn.

Ffynhonnell y llun, Jaggery
Disgrifiad o’r llun,
Roedd protestwyr wedi bwriadu cynnal eu gwersyll ger canolfan mileniwm yr ardal

Dywedodd un sy'n byw ger y parc, Sally Wallace: "Y broblem yw bydd nifer fawr o bobl yma - a bydd dim modd i eraill ddefnyddio'r caeau.

"Dydy'r safle ei hun ddim yn addas ar gyfer nifer fawr o wersyllwyr."

Ar ôl y cyfarfod gyda'r cyngor ddydd Mercher dywedodd Eddie Clarke o No Nato: " ... fe wnaethon nhw roi llawer o gymorth - y cynghorwyr, yr heddlu a swyddogion iechyd yr amgylchedd."

Disgrifiad o’r llun,
Bydd arweinwyr rhai o wledydd mwyaf pwerus y byd yn dod i'r Celtic Manor fis nesaf

'Y dewis orau'

"Dydyn nhw ddim yn cael cynghori na chynnig safleoedd y cyngor, felly mae'n rhaid i ni gynnig safle ac yna byddan nhw yn darparu gwasanaethau fel rhan o'u dyletswydd."

Dywedodd bod Parc Glebelands a Pharc Corporation wedi eu diystyru ac mai Parc Tredegar oedd y dewis gorau.

"Fe wnaethon ni ddewis y parc gan fod y cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus yn dda a'r gobaith yw y bydd lle i hyd at 600 o bobl.

"Nid yw'r rhan o'r parc yn agos i Dŷ Tredegar ac mae'n bell o ardaloedd preswyl.

"Rydyn ni'n gobeithio dechrau'r gwersyll ar Awst 27 ac y bydd yn para tan ar ôl uwchgynhadledd Nato."

Ni fyddai'r grŵp wedi ystyried ardal Pillgwenlli, meddai, os oedden nhw'n ymwybodol o deimladau'r gymuned.

"Byddwn yn trio creu system gyfrannu i ni gynnig rhywbeth yn ôl i'r cyngor am ganiatáu i ni aros."