Ap BBC Cymru Fyw

Image caption Ap BBC Cymru Fyw

Cliciwch yma i'w lawrlwytho i ddyfais Apple

Cliciwch i'w lawrlwytho i ddyfais Android

Cafodd ap cyntaf y BBC yn Gymraeg, ap BBC Cymru Fyw, ei lansio fis Awst eleni. Mae ar gael ar ffonau iPhone ac Android ac mae'n rhad ac am ddim. Mae'n ddelfrydol i gael y newyddion a'r diweddaraf o Gymru, mewn un lle, yn Gymraeg.

Dyma'r adrannau sydd i'w gweld ar yr ap:

  • Heddiw - y diweddaraf o Gymru mewn llif o bytiau a dolenni i wefannau amrywiol
  • Prif Straeon - y prif straeon newyddion
  • Cylchgrawn - erthyglau nodwedd, darnau barn, blogiau, orielau lluniau a mwy
  • Gwleidyddiaeth - hynt a helynt y byd gwleidyddol yng Nghymru gan gynnwys blog Vaughan Roderick
  • Radio - cyfle i wrando ar eich hoff raglenni ar BBC Radio Cymru

Gallwch hefyd gyfrannu, drwy anfon eich straeon, negeseuon a lluniau yn syth at dîm cynhyrchu BBC Cymru Fyw.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
BBC Cymru Fyw

Mae popeth ar flaenau eich bysedd (ac yn eich poced) gydag ap BBC Cymru Fyw.

[Mae'r ap yn gweithio ar dabledi, er nad oes fersiwn penodol wedi ei ddatblygu i dabledi]