Cadarnhad fod dau blentyn yn dioddef o'r frech goch

  • Cyhoeddwyd
brechu
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru mae cymhlethdodau yn eithaf cyffredin yn y DU, hyd yn oed ymysg pobl iach a bydd tuag 20% o'r achosion sy'n cael eu hadrodd o'r frech goch yn dioddef un cymhlethdod neu fwy.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog rhieni i sicrhau bod eu plant wedi cael dau ddos ​​o'r brechlyn MMR wrth iddynt ymchwilio i achosion o'r frech goch sy'n gysylltiedig ag ysgol feithrin yng Nghastell-nedd.

Mae dau blentyn sy'n mynychu ysgol feithrin y 'Miles of Smiles' wedi cael eu cadarnhad eu bod yn dioddef o'r frech goch, ac mae pump o blant eraill yn cael profion.

Er bod nifer helaeth o blant y feithrinfa wedi derbyn y ddau ddos o'r brechlyn, mae rhai plant mewn perygl gan eu bod yn rhy ifanc i fod wedi derbyn yr ail frechlyn.

Mae sesiwn frechu yn cael ei gynnal yn y feithrinfa ar ddydd Gwener (15 Awst) ar gyfer y rheini sydd heb ei derbyn eto.

Mae rhieni sy'n methu mynychu'r sesiwn dydd Gwener yn cael eu hannog i wneud apwyntiad ar frys gyda'u meddyg teulu.

Pwysigrwydd MMR

Blwyddyn ers diwedd yr achosion gwaethaf o'r frech goch welodd Cymru erioed, yn bennaf yn ardal Abertawe lle'r oedd mwy na 1,200 o achosion, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru unwaith eto'n atgoffa rhieni o bwysigrwydd brechiadau MMR.

Dywedodd Dr Jörg Hoffmann, Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

"Er nad yw dau achos o'r frech goch yn ymddangos yn llawer, mae gennym bump o blant eraill sydd â symptomau, a pob un yn mynychu ysgol feithrin lle mae plant sy'n rhy ifanc i fod wedi'u brechu dwywaith a gallai'r haint ledaenu yn hawdd iawn."

Mae symptomau'r frech goch yn cynnwys twymyn, blinder, trwyn yn rhedeg, llid yr amrannau a brech coch trawiadol.

Mae'r frech goch yn heintus iawn a gall achosi cymhlethdodau difrifol ac mewn achosion prin gall fod yn angheuol.