Glaw yn achosi llifogydd yn ardal Caerdydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd problemau yn Ystum Taf, Caerdydd

Mae cawodydd trwm wedi achosi llifogydd mewn rhannau o Gaerdydd a thu hwnt.

Achosodd y glaw dirlithriad ger y rheilffordd rhwng Radur a Ffynnon Taf, gan atal y gwasanaeth trên am gyfnod.

Yn ardal Coryton bu'n rhaid i gwsmeriaid archfarchnad Asda aros yn yr adeilad am gyfnod wrth i fwy na throedfedd o ddŵr rwystro ceir rhag gadael y maes parcio.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fod nifer o alwadau, yn enwedig yn ardal Radur a'r Eglwysnewydd.

Roedd y Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn.

Hefyd roedd y rhybudd yn dweud bod disgwyl cyfnodau o law trwm yn Sir Fynwy, Powys a Sir Fynwy nos Iau.

Ffynhonnell y llun, Fino Lounge
Disgrifiad o’r llun,
Y llifogydd yn Heol Merthyr, Eglwys Newydd, Caerdydd