Angladd Arthur Jones o Ddinbych aeth ar goll yng Nghreta

  • Cyhoeddwyd
Arthur JonesFfynhonnell y llun, Jeffrey Jones

Fe gafodd angladd Arthur Jones, y dyn o Ddinbych aeth ar goll yng Nghreta, ei gynnal yn Eglwys y Santes Fair, Dinbych brynhawn dydd Gwener.

Cafodd corff y dyn, 73 oed, ei ddarganfod o dan goeden mewn ardal wledig ar yr ynys ar 3 Awst - chwe wythnos ar ôl iddo fynd ar goll.

Roedd Mr Jones, oedd yn gerddwr profiadol, ar ei wyliau ac wedi bod ar goll o'i westy ger Chania ar yr ynys ers 19 Mehefin.

Bu'r awdurdodau yng Ngroeg yn chwilio yn ddyfal amdano, ac fe wnaeth swyddogion o Heddlu Gogledd Cymru hedfan i'r ynys er mwyn eu cynorthwyo.

Dros yr wythnosau diwethaf bu perthnasau Mr Jones, timau achub mynydd o'r gogledd a ffrindiau yn helpu i chwilio amdano.

Cafodd ei gorff ei ddarganfod gan ddyn lleol.

Mae'n bosib bod y pensiynwr wedi bod yn ceisio dod o hyd i gofeb i gadetiaid o Brydain.

Mae'r gofeb yn agos i'r man lle cafodd corff Mr Jones ei ddarganfod.

Yn ôl ei deulu mae'n bosib fod Mr Jones wedi dioddef o effaith yr haul crasboeth a diffyg hylif.

Cafodd cwest i'w farwolaeth ei agor a'i ohirio yn Rhuthun ddydd Llun.