Achub dyn yn dilyn tân ym Mhont-y-pŵl

  • Cyhoeddwyd
Y siop a ddifrodwyd ym Mhont-y-pŵl

Mae dyn wedi cael ei achub yn dilyn tân mewn fflat yng nghanol tref Pont-y-pŵl.

Roedd tua hanner cant o ddiffoddwyr tân wedi eu galw i'r digwyddiad yn Stryd Commercial, Pont-y-pŵl am tua 01:15 ddydd Gwener.

Cafodd y dyn ei achub, cyn derbyn triniaeth am effeithiau mwg. Yn dilyn archwiliad o'r adeilad cadarnhawyd nad oedd unrhyw un arall mewn perygl.

Mae'r tân wedi achosi difrod difrifol i siop elusen ar lawr gwaelod yr adeilad ac mae'r brif ffordd drwy'r dref yn parhau ar gau wrth i'r ymchwiliad i achos y tân barhau.

Mae swyddogion Tân De Cymru yn dweud bod y tân wedi achosi difrod sylweddol i hanner yr adeilad tri llawr.

Mae gwasanaethau bws yn yr ardal wedi eu heffeithio ac mae Cyngor Torfaen yn dweud nad oes modd defnyddio maes parcio'r ganolfan sifil ar hyn o bryd.

Mae diffoddwyr tân wedi dweud wrth ohebydd BBC Cymru, Paul Heaney, bod y tân yn un "anodd" i ddelio ag o oherwydd cynllun yr adeilad. Yn ogystal maen nhw'n amau bod y tân wedi cychwyn yn y siop ble roedd llawer o ddodrefn ail-law yn cael ei arddangos.