Penfro: Prif weithredwr yn cymryd cyfnod o seibiant

  • Cyhoeddwyd
Bryn Parry Jones
Disgrifiad o’r llun,
Bryn Parry Jones - cyfnod o seibiant

Mae Bryn Parry-Jones, prif weithredwr Cyngor Sir Penfro, wedi cymryd cyfnod o seibiant o'i waith, gan ddechrau ar unwaith.

Gwnaed y cyhoeddiad gan y cynghorydd Jamie Adams, arweinydd y cyngor.

Mae Mr Parry Jones wedi bod yn destun sylw am daliadau pensiwn i'w gyflog - taliadau oedd yn anghyfreithlon yn ôl Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae Heddlu Sir Gaerloyw yn ymchwilio i'r mater.

"Gwnaed y penderfyniad er budd yr Awdurdod a hynny ar ôl cytundeb rhyngddon ni a Mr Parry Jones," meddai Mr Adams.

Ychwanegodd fod y penderfyniad wedi ei wneud oherwydd dyfalu ynglŷn â sefyllfa'r prif weithredwr.

"Bydd dim mwy o sylwadau ar y mater," meddai Mr Adams.

Ym mis Ionawr penderfynodd Swyddfa Archwilio Cymru bod taliadau pensiwn gafodd eu talu yn uniongyrchol i gyflog Mr Parry Jones ac un swyddog arall, sydd heb ei enwi, yn anghyfreithlon.

Roedd y ddau wedi derbyn taliadau pensiwn yn uniongyrchol er mwyn osgoi trethi.

Arweiniodd y penderfyniad at ymchwiliad gan Heddlu Sir Gaerloyw.

Ail ymchwiliad

Ym mis Mai daeth yr ymchwiliad i'r casgliad nad oedd unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod troseddau wedi'u cyflawni mewn cysylltiad â thaliadau i'r swyddogion.

Yna fis diwethaf cyhoeddodd yr heddlu bod tystiolaeth newydd wedi dod i'r fei a'u bod am gynnal ail ymchwiliad.

Roedd y cyngor wedi galw ar Mr Parry Jones, a'r swyddog sydd heb ei enwi, i dalu'r arian - sydd yn fwy na £45,000 - yn ôl.

Fe wrthododd y prif weithredwr â gwneud hynny, a phleidleisiodd y cyngor i beidio â chymryd camau pellach i'w orfodi i ad-dalu'r arian.

Yr wythnos diwethaf fe wnaeth y cynghorydd Stephen Joseph benderfynu gadael y grŵp sy'n rheoli'r cyngor - Grŵp Annibynnol Plws (GAP) - yn sgil y penderfyniad i beidio â chymryd camau pellach.

Ar Awst 8 fe wnaeth rhai o weithwyr Cyngor Sir Penfro gerdded allan o'r gwaith mewn protest am y taliadau anghyfreithlon.

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau y bydd Mr Parry Jones yn derbyn cyflog llawn tra bydd yn cymryd cyfnod o seibiant.