Cyffur canabis i rai â MS yng Nghymru

Marijuana Image copyright Reuters

Y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yw'r cyntaf yn y DU i gynnig cyffur sy'n cynnwys canabis i gleifion barlys ymledol, neu MS.

Chwistrell i'r geg yw Sativex, ac mae wedi ei gymeradwyo gan y Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan.

Fe fydd ar gael ar brescripsiwn i drin gwewyr yn y cyhyrau i gleifion MS sydd heb ymateb yn ffafriol i feddyginiaethau eraill.

Fe ddywedodd y Gymdeithas MS bod Cymru'n arloesi yn y maes drwy gynnig y cyffur.

'Newyddion da'

Fe ddywedodd cyfarwyddwr rhalgen bolisi'r gymdeithas, Sally Hughes: "Gall gwewyr yn y cyhyrau neu stiffrwydd mewn MS fod yn boenus ac anghyfforddus, ac felly mae argaeledd cyffur allai wella'r symptomau hyn yn newyddion da.

Image copyright Other
Image caption Sativex yw'r cyffur cyntaf â chanabis ynddo i gael ei gynnig i gleifion MS yn y DU.

"'Dy ni'n croesawu'r penderfyniad, yn enwedig o ystyried canllaw ddrafft NICE fis Ebrill, oedd yn gwrthod cymeradwyo'r cyffur hwn i'r GIG yng Nghymru a Lloegr, wedi asesiad diffygiol ar gost y cyffur.

"Am beth amser, 'dy ni wedi bod yn ymwybodol fod pobl yng Nghymru yn talu'n breifat am y driniaeth drwyddedig hon; fe ddylai'r penderfyniad hwn wneud pethau llawer yn haws iddyn nhw."

Sativex yw'r cyffur cyntaf â chanabis ynddo i gael ei drwyddedu yn y DU.

Meddai Gweinidog Iechyd Cymru, Mark Drakeford: "Wedi i Sativex gael ei gymeradwyo gan y Grŵp Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan, rwy'n falch y gallaf gyhoeddi y bydd y cyffur ar gael gan y Gwasanaeth Iechyg yng Nghymru i'r rhai sydd ei angen."

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.