Pallial: Pennu dyddiad achos llys

  • Cyhoeddwyd

Bydd achos llys yn erbyn chwech dyn sydd wedi eu cyhuddo o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn plant mewn gofal yn y gogledd, yn cael ei gynnal fis Ebrill y flwyddyn nesaf.

Mae disgwyl i'r achos bara chwech wythnos.

Fe wnaeth y chwe dyn ymddangos gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Gwener.

Fe blediodd y dynion yn ddieuog i'r holl gyhuddiadau yn eu herbyn.

Fe gafodd y chwech eu rhyddhau ar fechnïaeth nes eu gwrandawiad nesaf ar Hydref 31.