Beirniadu diogelwch Eryri

  • Cyhoeddwyd
yr Wyddfa
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Parc Cenedlaethol wedi addasu llwybrau er mwyn gwella diogelwch.

Mae Cyngor Mynydda Prydain (BMC) wedi beirniadu llawer o'r cerddwyr sydd yn dringo'r Wyddfa.

Yn ôl y cyngor fe gafodd mynydd ucha' Cymru hanner miliwn o ymwelwyr y llynedd - ac roedd llawer heb baratoi ar gyfer y daith.

Hawliodd y BMC hefyd fod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ceisio "addasu'r" mynydd i fod yn "ddiogel", ond doedd hynny ddim yn bosibl.

Nid oedd Parc Cenedlaethol Eryri yn awyddus i wneud sylw ar y mater.

Dywedodd Elfyn Jones, swyddog y BMC's yng Nghymru: "Mewn blynyddoedd diweddar mae cynnydd enfawr wedi bod yn nifer y bobl sydd ar yr Wyddfa - yn 2013 roedd 477,000 o gerddwyr, cynnydd o 23% mewn blwyddyn.

" Mae llawer o'r ymwelwyr yma yn gerddwyr achlysurol, ac mae cynnydd mawr wedi bod yn nifer y alwadau i dimau achub, a phroblemau parcio, tagfeydd traffig a sbwriel."

" Mae'r arferiad presennol o reoli'r llwybrau trwy ymateb i broblemau unigol, gyda thirlunio neu symud rhwystrau naturiol, yn gwneud dim i ddelio â'r problemau."

Fe ddaw sylwadau Mr Jones ar ôl i Grwner feirniadu "llwybrau ffug" sydd yn arwain pobl tuag at "beryglon".

Dywedodd y Dirprwy Grwner Nicola Jones, yn ystod cwest i farwolaeth Dylan Rattray, 21 oed, fod gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ddyletswydd i ddelio â'r pryderon am ddiogelwch yr Wyddfa.

Bu farw Mr Rattray ar ôl disgyn 180 metr ar y mynydd.

Mewn ymateb i'r digwyddiad fe ddywedodd y Parc Cenedlaethol y byddai rhai ardaloedd yn cael eu tirlunio er mwyn gwneud y llwybrau yn fwy diogel.

Mae'r BMC wedi herio'r ymdrechion yma gan ddweud y dylai swyddogion y parc roi blaenoriaeth i addysgu a chodi ymwybyddiaeth ymhlith ymwelwyr, yn hytrach 'na "thrin yr Wyddfa fe lle trefol a cheisio addasu'r mynydd i fod yn ddiogel. Mae hyn yn amhosib."