Caerdydd: Oedi ar y ffyrdd fore Llun

  • Cyhoeddwyd

Mae 'na gryn oedi ar y ffyrdd ynghanol Caerdydd y bore 'ma.

Dair wythnos cyn dechrau uwch-gynhadledd Nato yn ne Cymru, mae rhai o ffyrdd prysura'r brifddinas ynghau i gerbydau, a ffensys yn rhwystro'r lonydd.

Ar Twitter, mae Bws Caerdydd yn nodi bod oedi o hyd at chwarter awr ar wasanaethau oherwydd tagfeydd.

Yn ogystal, mae nifer o deithwyr wedi trydar bod tagfeydd yn ardal Manor Way a chyffordd Gabalfa ar y ffordd i mewn i'r ddinas o gyfeiriad y gogledd.