Actor yn dychwelyd i'w filltir sgwâr

  • Cyhoeddwyd
Craig Roberts

Mae'r actor ifanc o Faesycwmer, Craig Roberts, wrthi yn ffilmio yn ei fro enedigol ar hyn o bryd.

Yno gystal â serennu yn Just Jim, mae wedi ysgrifennu'r sgript ac mae'n cyfarwyddo'r cynhyrchiad hefyd.

Aeth ein gohebydd celfyddydau a chyfryngau, Huw Thomas, i gwrdd â Craig ar leoliad ei ffilm yn sir Caerffili.

Wrth gyrraedd stryd anhysbys yn Fleur-de-Lis, pentref bach ger y Coed Duon yn ardal Caerffili, mae holl fecanwaith y diwydiant ffilmiau yn brysur yn paratoi am ddiwrnod arall ar leoliad y ffilm newydd, Just Jim.

Tŷ gyda lawnt hir a thrawiadol o'i flaen yw canolbwynt rhai o olygfeydd y ddrama, sy'n trafod bywyd bachgen Cymreig yn ei arddegau a'i berthynas gyda'i gymydog Americanaidd.

Actor profiadol

Dyma'r her ddiweddaraf i Craig Roberts, sy'n actor profiadol er gwaethaf ei oed.

Mae'n 23 eleni, ond mae ei aeddfedrwydd fel actor wedi'i selio ar 14 blynedd o berfformio, a hynny yn cynnwys chwarae cymeriadau blaenllaw ar deledu ac yn y sinema.

Dechreuodd ei yrfa yn y gyfres deledu i blant, Tracy Beaker.

Ar ôl iddo serennu yn y ffilm Submarine yn 2010 fe enillodd gwobr BAFTA Cymru, ac eleni mae wedi ymddangos mewn ffilmiau Hollywood gyda Zac Efron (Bad Neighbours) a Jonah Hill (22 Jump Street).

"Dyma'r ail wythnos o ffilmio, ac mae 'na wythnos arall i fynd. Mae'r amser wedi mynd mor gyflym. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith trwm wedi cwpla, felly mae'n wythnos fach hwylus i orffen," meddai Craig wrth i ni drafod wrth ddrws ffrynt y tŷ.

Craig yw awdur y sgript, cyfarwyddwr y ffilm, ac mae'n chwarae rhan y prif gymeriad. Ond dydi'r holl gyfrifoldeb ddim yn pwyso ar ei feddwl.

'Byth yn hapus'

"Mae cyfarwyddo ac actio yn haws nag y mae'n ymddangos," meddai.

"Fel actor mae gen i ran i chwarae yn yr olygfa, ac mae modd i chi synhwyro os ydy'r actorion eraill yn gyfforddus (gyda'r sgript) neu beidio, felly mae hynny'n weddol hawdd.

"Y peth anodd oedd y broses o ysgrifennu'r ddrama, roedd hynny'n anodd gan eich bod chi byth yn hapus gyda'r sgript i gyd. Ond mae gen i gast arbennig o dda."

Ymhlith yr actorion eraill mae 'na enwau cyfarwydd Cymreig - Richard Harrington, Nia Roberts ac Aneirin Hughes.

Yr actor o Galiffornia, Emile Hirsch, sy'n chwarae cymydog newydd Craig yn y ffilm.

"Mae'r ffilm am fachgen normal yn ei arddegau sydd ddim yn cael amser da, ac wedyn mae ei fywyd yn troi ben i waered wrth i fachgen Americanaidd ddod i fyw drws nesaf iddo," eglurodd Craig.

Yn o gystal â'r enwogion, mae rhai o deulu Craig ymhlith y cast, a thŷ ei fam-gu sy'n gartref i'r cynhyrchwyr yn ystod y ffilmio.

Mae'r cwmni sy'n cynhyrchu Just Jim yn gobeithio gall y premiére ddigwydd yn yr ardal leol flwyddyn nesaf.