Achos Awema: Malik yn 'talu costau ei hun'

  • Cyhoeddwyd
Nasir Malik
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Malik yn gwadu'r cyhuddiadau o dwyll yn ei erbyn

Mae llys wedi clywed bod cyn brif weithredwr elusen lleifrifoedd ethnig wedi dweud wrth yr heddlu bod yr ymddiriedolwyr wedi gwrthod trefnu cerdyn credyd busnes iddo, a'i fod felly yn gorfod defnyddio ei gerdyn ei hun i dalu costau.

Yn ei ddatganiad cyntaf i'r heddlu, dywedodd Nasir Malik, oedd yn bennaeth ar y Gymdeithas Lleiafrifoedd Ethnig Cymru Gyfan (Awema), ei fod wedi gorfod talu £5,000 mewn un achos, yn ystod taith i Seville gyda rhwng 20 i 30 o bobl.

Mae'r rheithgor yn Llys y Goron Abertawe wedi bod yn gwrando ar gyfweliad rhwng Mr Malik, 65 oed, a'r heddlu o fis Mai 2012.

Mae Mr Malik yn gwadu tri chyhuddiad o dwyll yn ymwneud â £15,000.

'Methu parhau'

Yn ystod y cyfweliad, disgrifiodd Mr Malik sut y cafodd yr elusen ei sefydlu a'i datblygu dros y blynyddoedd, o bedwar neu bum gweithiwr i fwy nag 20.

Clywodd y llys ei ddisgrifiad o deithio o amgylch Cymru yn gweithio ar ran yr elusen gan orfod defnyddio ei gerdyn credyd ei hun.

Dywedodd nad oedd yn hawlio ei gostau yn ôl bob mis, gan gofio achlysur pan roedd o heb hawlio ei gostau yn ôl am 14 mis.

Dywedodd bod popeth roedd o'n ei wneud yn cael ei "roi yn y dyddiadur".

Yn ystod y cyfweliad dywedodd wrth swyddogion yr heddlu: "Roeddwn i wedi dweud wrth yr ymddiriedolwyr nad oeddwn i'n gallu parhau i weithio fel hyn."

'Ddim yn deg'

Cafodd cerdyn debyd ei drefnu ar gyfer yr elusen ond pan aeth i gynhadledd yn Hamburg cafodd y cerdyn ei wrthod. Nid oedd y cerdyn wedi'i awdurdodi ar gyfer cael ei ddefnyddio tu allan i'r DU.

Dywedodd Mr Malik wrth yr heddlu: "Roedd yn rhaid i ni barhau i ddefnyddio ein cardiau credyd ein hunain."

Roedd datganiad Mr Malik yn disgrifio gwaith yr elusen, a dywedodd bod yr ymddiriedolwyr yn araf iawn, gan ddal pethau'n ôl.

Dywedodd: "Dydych chi ddim yn bod yn deg tuag ataf i. Rydw i'n gorfod defnyddio fy ngherdyn credyd fy hun."

Dywedodd ei fod angen 'cronfa' o arian parod.

Aeth y datganiad ymlaen i ddweud: "Roeddwn i'n gwario ar gostau ac yna rhoi'r holl dderbynebion i'r cyfarwyddwr ariannol, Saquib Zia."

Yn ôl y datganiad, byddai hefyd yn rhoi ei ddyddiadur i'r cyfarwyddwr ariannol, ond doedd Mr Zia ddim yn cwblhau'r gwaith yn brydlon.

Mae'r achos yn parhau.