Ymgynghori ar barc solar newydd i Wynedd

  • Cyhoeddwyd
Parc SolarFfynhonnell y llun, Lightsource
Disgrifiad o’r llun,
Mae Lightsource eisoes wedi codi parc solar tebyg yn Hampshire

Bydd pobl yng Ngwynedd yn cael cyfle i ddysgu mwy am gynllun i adeiladu fferm solar newydd ar Ben Llŷn ddydd Mawrth.

Dywedodd y cwmni y byddai'r parc solar ym Moduan ger Pwllheli yn creu digon o ynni i gyflenwi 2,800 o dai.

Bydd cwmni Lightsource, sy' am glywed barn y gymuned cyn cyflwyno eu cynllun i'r cyngor sir, yn esbonio mwy o fanylion mewn noson agored.

'Siapio'r cynlluniau'

Byddai'r parc solar yn cael ei adeiladu ar 50 acer o dir ar fferm Tyddyn Cae rhwng Pwllheli a Nefyn.

Y gred yw y byddai tua 30,000 o baneli solar yn cael eu codi ar y safle, gan greu hyd at 10 MWp o ynni.

Yn ôl y datblygwyr, 2.5m o uchder fyddai maint y paneli a byddai planhigion a choed yn tyfu i hybu bywyd gwyllt.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynllunio a Datblygu Lightsource, Conor McGuigan: "Mae'r cynlluniau yma yn rhai cynnar iawn, a dyna pam rydyn ni'n awyddus iawn i fusnesau lleol, trigolion a phobl â diddordeb mewn natur i helpu i siapio'r cynlluniau."

  • Gall y parc arbed 4,942 tunnell o allyriadau carbon bob blwyddyn, hynny yw allyriadau blynyddol 1,098 o geir;
  • Bydd y ceblau yn cael eu claddu o dan y ddaear i osgoi'r angen i godi polion newydd;
  • Yn ôl y datblygwyr, ni fydd sŵn o'r safle, ond bydd ffens 2m o uchder yn cael ei chodi o amgylch y parc;
  • Bydd giat arbennig yn y ffens fel y gall mamaliaid symud o amgylch y caeau heb rwystr.
  • Ffynhonnell: Lightsource Renewable Energy

Mae cynghorydd sy'n byw'n lleol am wybod mwy am y cynllun.

"Mae'r gymuned eisiau gwybod mwy - dydw i ddim yn erbyn y cynllun ond dydw i ddim o'i blaid ar hyn o bryd gan nad ydyn ni'n gwybod llawer amdano i benderfynu," meddai'r Cynghorydd Anwen Evans.

Mae sawl parc solar wedi ei gymeradwyo yng Nghymru yn ddiweddar, yn rhannol o ganlyniad i gymhorthdaliadau gan Lywodraeth y DU.

Mae cynllun am 180,000 o baneli wedi ei gymeradwyo gan gynghorwyr Sir Fflint tra bod safle ar Ynys Môn eisoes wedi dechrau cynhyrchu trydan.

Cafodd 46,000 o baneli eu cymeradwyo ar gyfer datblygiad yng Nghwmafan ger Port Talbot.