BBC Cymru Fyw

Pryder yng Nghaerfyrddin am ddyn coll

Published
image copyrightOther
image captionCafodd David Markey ei weld yng Nghaerfyrddin fore Sadwrn

Mae Heddlu Dyfed Powys yn gynyddol bryderus am les dyn 72 oed sydd ar goll ers y penwythnos.

Does neb wedi gweld David Markey o ardal Tregynnwr, Caerfyrddin ers 8.20 fore dydd Sadwrn, pan roedd e ger pont Pensarn ar gyrion y dre.

Ar y pryd roedd e'n gwisgo siaced liw hufen â zip, trowsus golau ac esgidiau rhedeg, a credir ei fod yn cario bag plastig.

Yn ôl disgrifiad yr heddlu, mae Mr Markey yn wyn, tua phum troedfedd pum modfedd o daldra, ac mae ganddo wallt llwyd.

Mae'r heddlu wedi gofyn i unrhywun sydd allan yn cerdded mewn ardaloedd agored i gadw llygaid amdano, ac wedi gofyn i bobl â thai allan i'w harchwilio.

Dylai unrhywun sydd wedi gweld Mr Markey, neu sydd ag unrhyw wybodaeth amdano, gysylltu â'r heddlu.