Adam Jones yn arwyddo i'r Gleision

  • Cyhoeddwyd
Adam Jones yn arwyddo i'r GleisionFfynhonnell y llun, Big Red Management
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Jones ei fod yn edrych ymlaen at her newydd gyda'r Gleision

Mae prop Cymru, Adam Jones wedi arwyddo i'r Gleision.

Daeth y newyddion wedi i'w dîm newydd drydar llun o'r garfan ar gyfer y tymor newydd, llun oedd yn cynnwys Adam Jones, 33, yn eistedd y drws nesa' i Gethin Jenkins.

Fe adawodd chwaraewr y Gweilch ar ddiwedd y tymor diwethaf wedi i'w gytundeb ddod i ben ond roedd disgwyl iddo ailymuno â nhw wedi i'r anghydfod rhwng y rhanbarthau ac Undeb Rygbi Cymru ddod i ben.

Ond penderfynodd Jones, sydd â 95 cap i Gymru, symud i ranbarth Caerdydd.

Her newydd

Ar ei gyfri Twitter, dywedodd Jones ei fod "wrth ei fodd" i fod wedi arwyddo i'r Gleision, gan ychwanegu ei fod "wedi mwynhau pob munud yn chwarae i'r Gweilch dros yr 11 mlynedd diwethaf".

Mae Jones yn ymuno a'i gyd chwaraewr yn rheng flaen Cymru, Gethin Jenkins yn y brifddinas, ac mae hefyd yn ail-ddechrau'r gystadleuaeth gyda chyn chwaraewr y Gweilch, Craig Mitchell, sydd wedi ymuno a'r Gleision o Exeter.

Ffynhonnell y llun, cardiff blues
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cefnogwyr y Gleision (a'r Gweilch) syndod o weld Adam Jones yn y llun

Mewn datganiad, dywedodd bod y newid yn her newydd iddo.

"Yn y cyfnod yma yn fy ngyrfa rydw i eisiau amgylcheddau newydd ac i herio fy hun.

"Mae'r cyfleusterau sydd gan y Gleision wedi creu argraff arna i, a'r brwdfrydedd i lwyddo yn y blynyddoedd i ddod dan arweiniad Mark Hammett.

"Dyna'r uchelgais a'r potensial ar gyfer y dyfodol sy'n gyffrous."

Ychwanegodd: "Yn amlwg hoffwn ddiolch i bawb yn y Gweilch - o'r chwaraewyr a'r hyfforddwyr i'r cefnogwyr gwych - sydd wedi bod yn ffantastig gyda fi. Rydw i'n dymuno'n dda i'r rhanbarth yn y dyfodol."

'Siom'

Mae'r Gweilch wedi rhyddhau datganiad yn dweud eu bod yn siomedig.

"Yn anffodus, gydag Adam yn gwrthod cynigion diamod cyn diwedd y Cytundeb Cyfranogi, fe gafodd y gostyngiad mewn incwm oedd wedi ei warantu wedi Rhagfyr 31 effaith uniongyrchol ar ein gallu i gynnig cytundebau newydd, yn enwedig gan fod rhai cytundebau eisoes wedi eu cadarnhau."

Y Cytundeb Cyfranogi yw'r cytundeb rhwng y rhanbarthau a'r undeb sy'n ymwneud â thaliadau a rhyddhau chwaraewyr ar gyfer gemau rhyngwladol.

Mae diffyg cytundeb newydd hefyd yn golygu na all capten Cymru Sam Warburton chwarae i'r Gleision ar hyn o bryd, oherwydd ei fod wedi arwyddo cytundeb canolog gyda'r undeb.