UCAS: Cysylltu â Phrifysgol Abertawe 'ar fyrder'

  • Cyhoeddwyd
Symbol Prifysgol Abertawe

Mae UCAS, y corff sy'n gyfrifol am geisiadau i brifysgolion, wedi dweud wrth BBC Cymru y byddan nhw'n cysylltu â Phrifysgol Abertawe "ar fyrder" wedi i ddisgybl weld ei ganlyniadau Lefel A ar eu gwefan ddyddiau cyn diwrnod eu cyhoeddi.

Mewn e-bost sydd wedi ei weld gan BBC Cymru, mae'r disgybl yn dweud ei fod wedi mewngofnodi i wefan Prifysgol Abertawe ddydd Llun diwethaf - ac wedi gweld ei ganlyniadau Lefel A.

Fe ddywedodd y brifysgol eu bod nhw'n ymwybodol o'r broblem, gan ddweud eu bod nhw'n "ymddiheuro i'r myfyriwr dan sylw".

Maen nhw'n dweud mai digwyddiad unigol oedd hwn a bod neb arall wedi ei effeithio.