BBC Cymru Fyw

89 o swyddi newydd mewn cwmni ariannol yng Nghaerdydd

Published
image copyrightGetty Images

Mae cwmni gwasanaethau ariannol yn creu 89 o swyddi yng Nghaerdydd wrth agor swyddfa newydd.

Bydd Open Resolution, sy'n cynnig gwasanaethau sgôr credyd i bobl sydd am gael benthyciad, yn agor eu prif swyddfa yn y ddinas.

Mae'r cwmni yn buddsoddi £375,000 yn y cynllun, ac maen nhw hefyd yn derbyn £250,000 gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y cwmni bod y buddsoddiad ychwanegol wedi bod yn ffactor pwysig mewn penderfynu i leoli'r swyddfa yng Nghymru yn hytrach nag yn India.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Open resolution, Steve Bloor: "Mae cyllid gan Lywodraeth Cymru wedi chwarae rôl hanfodol yn ein penderfyniad i sefydlu'r busnes yng Nghymru yn hytrach na dramor ac rydyn ni'n gobeithio lansio'r busnes yn yr Hydref a chreu swyddi dros y 18 mis nesaf."

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart ei bod yn falch iawn bod y llywodraeth wedi gallu helpu i ddenu'r cwmni i Gaerdydd.

"Mae hwn yn newyddion gwych ac yn fuddsoddiad pwysig arall yn y sector gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yng Nghymru."

Ychwanegodd: "Mae gwasanaethau ariannol a phroffesiynol yn un o'n sectorau economaidd allweddol lle mae potesial am dyfiant mawr ac rydyn ni'n creu'r amgylchiadau gorau posib ar gyfer tyfiant busnes i wneud Cymru yn leoliad delfrydol i gwmniau sydd eisiau ehangu neu adleoli."