Carchar am dreisio dynes yn ei 90au

  • Cyhoeddwyd
Lee-Joseph DicksonFfynhonnell y llun, Heddlu'r de
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Dixon yn treulio o leiaf wyth mlynedd yn y carchar

Mae dyn 18 oed wedi cael ei ddedfrydu i 16 mlynedd o garchar am dreisio dynes yn ei 90au.

Roedd Lee-Joseph Dickson yn cerdded tuag adref o barti am 4am lle'r oedd wedi bod yn yfed yn drwm pan ddechreuodd ganu clychau drysau yn ardal Trelái yng Nghaerdydd.

Clywodd y llys ei fod wedi cael ei droi ffwrdd o nifer o dai cyn gorfodi ei hun fewn i dŷ dynes oedrannus ac yna ei threisio.

Dywedodd y barnwr wrtho: "Roeddech chi eisiau bodloni eich cymhellion rhywiol ac nid oedd gennych owns o dosturi tuag at y dioddefwr."

Yn dilyn yr ymosodiad fe ddaeth y gwasanaethau brys o hyd i'r ddynes yn crynu yn ei chyntedd yn dal i ddal yn y ffôn roedd hi wedi ei ddefnyddio i'w galw.

Mewn datganiad i'r llys, dywedodd ei mab: "Rydym yn ei chael hi'n anodd deall sut y gallai dyn ifanc fod wedi gwneud peth mor ofnadwy i hen ddynes yn ei chartref ei hun lle'r oedd hi fod i deimlo'n ddiogel."

Fe dreuliodd y ddynes bythefnos mewn ysbyty. Mae hi bellach mewn cartref gofal gan ei bod hi wedi methu â dychwelyd i'w chartref.

Plediodd Dixon o Ffordd Redhouse, Trelái yn euog i dreisio ond honnodd nad oedd ganddo unrhyw gof o'r digwyddiad.

Mi fydd yn treulio o lefai wyth mlynedd dan glo a bydd ar y cofrestr troseddwyr rhyw am byth.