Cadw Sêr Cymru yn y Cof // Remembering Wales' Biggest Sports Stars

  • Cyhoeddwyd
Irene Steer (ar y dde) yn Stockholm ym 1912 - Y Gymraes gyntaf i ennill medal aur Olympaidd, a hynny fel rhan o dîm ras gyfnewid nofio 4x100m Prydain Fawr // Irene Steer (right) in Stockholm in 1912 - The first Welsh woman to win an Olympic gold medal, as a member of Great Britain's 4x100m relay swimming team
Disgrifiad o’r llun,
Irene Steer (ar y dde) yn Stockholm ym 1912 - Y Gymraes gyntaf i ennill medal aur Olympaidd, a hynny fel rhan o dîm ras gyfnewid nofio 4x100m Prydain Fawr // Irene Steer (right) in Stockholm in 1912 - The first Welsh woman to win an Olympic gold medal, as a member of Great Britain's 4x100m relay swimming team
Naid medal aur Lynn Davies, Gemau Olympaidd Tokyo ym 1964 // Lynn 'the Leap' Davies' gold medal-winning long jump at the Tokyo Olympic Games in 1964
Disgrifiad o’r llun,
Naid medal aur Lynn Davies, Gemau Olympaidd Tokyo ym 1964 // Lynn 'the Leap' Davies' gold medal-winning long jump at the Tokyo Olympic Games in 1964
Disgrifiad o’r llun,
Jamie Baulch o Gaerdydd gyda'i fedal arian Olympaidd o gemau Atlanta ym 1996 a'i fedal aur o Bencampwriaethau'r Byd yn Athen ym 1997 // Jamie Baulch of Cardiff with his silver medal from the 1996 Atlanta Olympic Games and his gold World Championships medal from Athens in 1997
Disgrifiad o’r llun,
Y neidiwr clwydi Berwyn Price o Dredegar // Berwyn Price, the hurdler from Tredegar
Disgrifiad o’r llun,
Andrew Morris o Abertawe yn cystadlu ar y cylchoedd // Swansea's Andrew Morris competing on the rings
Disgrifiad o’r llun,
Y rasiwr cadair olwyn Tanni Grey-Thompson yn dathlu llwyddiant yng Ngemau Paralympaidd Barcelona ym 1992 // Wheelchair racer, Tanni Grey-Thompson, celebrating her success in the 1992 Paralympic Games in Bercelona
Disgrifiad o’r llun,
Edward Wyatt Gould, y neidiwr clwydi a chwaraewr rygbi o Gasnewydd. Fe gynrychiolydd Prydain yng Ngemau Olympaidd 1908 yn Llundain // Edward Wyatt Gould, the hurdler and rugby player from Newport, represented Britain in London's 1908 Olympic Games
Disgrifiad o’r llun,
William LeBeau (rhes gefn ar y chwith) gyda thîm St Saviour’s Harriers 1911-12 o ardal Sblot, Caerdydd. Enillodd William fedal efydd am gymnasteg yng Nghemau Olympaidd Stockholm ym 1912 // William LeBeau (back row, far left) with the St Saviour's Harriers from Splott, Cardiff. He won a bronze medal for gymnastics in the 1912 Olympic Games in Stockholm
Disgrifiad o’r llun,
Tom James (chwith), Nicole Cooke (canol) a Geraint Thomas (dde) yn dangos eu medalau aur o Gemau Olympaidd Beijing, 2008 // Tom James (left), Nicole Cooke (centre) and Geraint Thomas (right) showing off their gold medals from the 2008 Beijing Olympic Games
Disgrifiad o’r llun,
Martyn Woodroffe yn ennill medal arian yn y ras 200m dull pili-pala yng Ngemau Olympaidd Mecsico, 1968 // Martyn Woodroffe won a silver medal in the 1968 Mexico Olympic Games in the 200m butterfly race
Disgrifiad o’r llun,
Richard Palmer yn cario'r faner Olympaidd yn seremoni agoriadol Gemau Olympaidd 1980 ym Moscow // The Olympic banner being held by Richard Palmer during the opening ceremony of the 1980 Olympic Games in Moscow
Disgrifiad o’r llun,
David Morgan gyda'i bum medal o Gemau'r Gymanwlad // David Morgan with his five Commonwealth Games medals
Disgrifiad o’r llun,
Tîm bocsio Prydain yng Ngemau Olympaidd Montreal ym 1976 gyda Colin Jones o Orseinon, yn ddim ond 17 oed, yn y rhes flaen ar y dde // Britain's boxing team for the 1976 Olympic Games in Montreal. Colin Jones from Gorseinon, who was only 17 years old at the time, is in the front row on the right
Disgrifiad o’r llun,
Colin Jones yn cystadlu yn erbyn Billy Parks ym Mehefin 1984 // Colin Jones competing against Billy Parks in June 1984