£165 miliwn i ddiogelu rhag llifogydd

  • Cyhoeddwyd
Llifogydd yn Llanberis
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Llanberis ymysg y llefydd welodd lifogydd difrifol yn ddiweddar

Mae £165 miliwn wedi ei wario ar ddiogelu rhag llifogydd yng Nghymru ers Tachwedd 2011.

Mae'r ffigwr yn rhan o adroddiad gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Daeth y rhan fwyaf o'r buddsoddiad gan lywodraeth Cymru, a chafodd arian Ewropeaidd ei ddefnyddio, hefyd.

Yn ôl CNC, mae'r arian wedi lleihau bygythiad llifogydd i fwy na 6,500 o gartrefi a busnesau.

Yn ogystal, mae'r adroddiad wedi canfod bod datblygiadau yn y systemau darogan yn golygu y gall llawer mwy o bobl baratoi ar gyfer llifogydd yn gynt.

Gwerth £40,000

Mae llifogydd yn achosi, ar gyfartaledd, gwerth £40,000 o ddifrod i gartrefi pobl, yn ogystal â gofid emosiynol gweld dinistrio eu heiddo personol.

Ers Tachwedd 2011, mae Cymru wedi gweld llifogydd dinistriol ac eang mewn llefydd megis Ceredigion, Llanelwy, Rhuthun a'r Rhyl.

Achosodd llifogydd gyfanswm o oddeutu £71 miliwn o ddifrod.

Yn ogystal, fe effeithiodd llifogydd ar gysylltiadau ffordd a rheilffordd.

Dywedodd Steve Cook, Rheolwr Strategaeth Perygl Llifogydd, CNC:

"Mae'r llifogydd a welsom yn y blynyddoedd diweddar, yng nghymunedau fel Ceredigion, Llanelwy a'r Rhyl, a'u heffaith ar fywydau pobl, yn dangos pa mor bwysig yw'r gwaith hwn.

"Â newid yn yr hinsawdd yn darogan ein bod ni'n debyg o weld tywydd mwy eithafol yn y dyfodol, rydym yn gweithredu yn awr er mwyn sicrhau y gallwn wrthsefyll y cynnydd ym mherygl llifogydd.

"Mae llawer iawn rhagor o waith eto i'w wneud, ond calonogol yw gweld cynifer o bobl, sydd wedi dioddef yn y gorffennol, yn cydweithio ac yn mynd ati i'w paratoi eu hunain a'u cymunedau'n well ar gyfer llifogydd."

'Gofid emosiynol'

Meddai John Griffiths, Gweinidog Adnoddau Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon:

"Gall llifogydd gael effaith ddinistriol ar gymunedau - gan achosi nifer o filoedd o bunnoedd o ddifrod, a gofid emosiynol aruthrol.

"Mae Llywodraeth Cymru, ynghyd â Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol, yn gweithio'n galed i leihau perygl llifogydd i bobl ledled Cymru."

Mae'r adroddiad - y cyntaf o'i fath - yn edrych ar holl waith y rhai sy'n gweithio er mwyn lleihau bygythiad llifogydd i bobl, eu preswylfeydd, a'u gweithleoedd.

Mae'r rhain yn cynnwys y 22 awdurdod lleol, y byrddau draenio mewnol a chwmnïau dŵr Cymru, yn ogystal â gwaith gan CNC ei hun.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol