Morwr 63 oed wedi marw oddi ar arfordir Sir Benfro

  • Cyhoeddwyd
Bad achub

Mae morwr wedi marw ar ôl mynd i drafferthion oddi ar arfordir Sir Benfro.

Roedd y dyn 63 oed mewn cwch bach gyda dau ddyn arall nos Fercher ond cwympodd pob un o'r tri i'r dŵr ger traeth Trefdraeth, meddai Heddlu Dyfed-Powys.

Cafodd Gwylwyr y Glannau alwad am 18:35 a chyrhaeddodd hofrennydd Sea King yr Awyrlu, dau fad achub o Abergwaun, un bad achub o Aberteifi a Thîm Achub Gwylwyr y Glannau Abergwaun.