CPD Caerdydd: cyhuddo Malky Mackay o gamymddwyn difrifol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ben Hoskins

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi anfon cwyn ffurfiol i Gymdeithas Bêl-droed Lloegr yn nodi honiadau o gamymddwyn difrifol gan yr Albanwr yn ystod ei gyfnod yn y clwb.

Adroddodd y clwb eu cwynion i'r FA bythefnos yn ôl a gofynnwyd iddynt ddarparu tystiolaeth, a bellach mae'r dystiolaeth honno wedi'i chyflwyno.

Mae'r gŵyn hefyd yn honni fod cyn gyfarwyddwr chwaraeon Crystal Palace, Iain Moody, a oedd yn bennaeth recriwtio Caerdydd dan Mackay hyd nes iddo gael ei ddiswyddo fis Hydref diwethaf, hefyd wedi bod yn rhan o'r camymddwyn.

Fore Iau, fe gadarnhaodd Crystal Palace fod Moody wedi ymddiswyddo o'i rôl yn y clwb, a hynny ar unwaith.

Ym mis Mai, ymddiheurodd Mackay a Moody i berchennog Caerdydd, Vincent Tan, am y materion a arweiniodd at eu diswyddiadau a phenderfynodd Mackay i atal camau cyfreithiol i hawlio iawndal gan y clwb ar ôl iddyn nhw gytuno ar setliad.

Datganiad yr LMA

Mae'r corff sy'n cynrychioli buddiannau rheolwyr, y League Managers' Association (LMA), wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud: "Mae wedi dod i'r amlwg fod Malky, mae'n debyg, wedi gyrru cwpl o negeseuon testun un llinell oedd, gyda synnwyr trannoeth, yn anffodus ac yn amharchus tuag at ddiwylliannau eraill.

"Dwy neges oedd y rhain gafodd eu gyrru ar amser pan roedd Malky o dan straen anferth ac yn ceisio cael gwared â stem drwy gyfrwng banter cyfeillgar.

"Wedi dweud hynny, mae Malky'n credu y dylai fod wedi ymddwyn yn well ar y ddau achlysur ynysig yma."

Mae'r datganiad yn mynd ymlaen i ddweud nad oes unrhyw awgrym fod Mackay wedi gyrru negeseuon homoffobig na rhai sarhaus tuag at ferched.

Mae CPD Dinas Caerdydd ac Iain Moody wedi gwrthod gwneud unrhyw sylwadau.

Mae Cymdeithas Bêl-droed Lloegr wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn dogfen gan y clwb ynglŷn ag ymddygiad y cyn-reolwr a'i bennaeth recriwtio, a'u bod yn ymchwilio i mewn i'r mater.

Nid yw Makay bellach yn y ras i olynu Tony Pulis fel rheolwr Crystal Palace, ac mae'n debyg mai cyn-reolwr Tottenham, Tim Sherwood, sydd bellach yn ffefryn ar gyfer y swydd.