Nato: Cau uned mân anafiadau Ysbyty'r Barri

  • Cyhoeddwyd
Uned Frys
Disgrifiad o’r llun,
Dylai cleifion gysylltu â'u meddyg teulu neu fynd i adran frys mewn ysbyty lleol yn ystod wythnos gyntaf mis Medi

Fe fydd uned mân anafiadau Ysbyty'r Barri yn cau am bum diwrnod yn ystod uwch-gynhadledd Nato.

Mae'r penderfyniad yn golygu y bydd modd darparu gwasanaeth triage a thrin yng nghanol Caerdydd, er mwyn cefnogi'r heddlu a'r gwasanaeth ambiwlans yn ystod yr uwch-gynhadledd.

Fe fydd yr uned yn Y Barri ynghau rhwng dydd Llun Medi 1 a Gwener Medi 5.

Fe fydd ar agor eto ddydd Llun Medi 8.

Fel arfer, mae'r uned ar agor rhwng 8.30am a 3.30pm Llun-Gwener, ac yn gweld rhwng 14 ac 20 o bobl bob dydd.

'Nifer o opsiynau'

Fe ddywedodd Alison Casey, Prif Swyddog Gweithredol bwrdd iechyd Caerdydd a'r Fro: "Mae'r tîm wedi edrych ar nifer o opsiynau i geisio cadw'r uned ar agor, ond yn anffodus, dyw e heb fod yn bosibl.

"Fe hoffai'r bwrdd iechyd ymddiheuro i unrhywun gaiff eu heffeithio gan hyn, a'u hatgoffa y bydd y staff yn ôl yn yr uned ar Fedi 8."

Dylai cleifion sydd angen cymorth gyda mân anafiadau yn ystod wythnos gyntaf mis Medi gysylltu â'u meddyg teulu yn gyntaf, neu fynd i uned frys yn yr ardal.

Mae 'na unedau brys yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Ysbyty Brenhinol Morgannwg yn Llantrisant ac yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd.

Mae'r bwrdd iechyd yn atgoffa cleifion ac ymwelwyr i adael digon o amser i deithio i Ysbyty'r Brifysgol yn y brifddinas, gan bod disgwyl oedi ar y ffyrdd oherwydd yr uwch-gynhadledd.