Awema: Naz Malik yn amddiffyn costau o £12,000

  • Cyhoeddwyd
Naz MalikFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Mae wedi gwadu tri chyhuddiad o dwyll

Mae cyn bennaeth, ddefnyddiodd sieciau'r elusen i dalu dyledion ei gardiau credyd, wedi honni nad oedd angen iddo gael caniatâd gan ei fod yn ad-dalu costau.

Mae Naz Malik, 65, wedi ei gyhuddo o ddefnyddio tua £15,000 o arian elusen Awema.

Mae'n gwadu tri chyhuddiad o dwyll.

Fe ddywedodd wrth y rheithgor yn Llys y Goron Abertawe nad oedd wedi trafod ei gostau gyda'r bwrdd gan fod system graffu mewn grym.

Fe ofynnodd yr erlynydd Jim Davis a oedd yn derbyn nad oedd bwrdd yr elusen yn gwybod am y sieciau?

Ateb Mr Malik oedd: "Doedd 'na ddim angen o gwbl i mi fynd â nghostau at y bwrdd, dyw e erioed wedi digwydd, dim unwaith."

Yna dywedodd fod system yn Awema i graffu ar a phrosesu costau.

Sieciau gwag

Fe ofynnwyd iddo am y drefn cadw sieciau gwag oedd eisoes wedi eu harwyddo gan drysorydd yr elusen.

Gofynnodd yr erlynydd: "Ddylai [y trysorydd] ddim fod wedi arwyddo sieciau o flaen llaw, na ddylai?"

"Wel na," meddai'r diffynnydd, "... ond dw i'n meddwl ei fod yn beth eitha' cyffredin."

Fodd bynnag, meddai, roedd y llyfrau siec yn cael eu dangos i'r trysorydd yn gyson er mwyn iddo gael gwirio i le oedd y taliadau wedi mynd.

Fe gafodd Mr Malik ei holi am bolisi yswiriant bywyd - roedd honiad ei fod wedi trefnu i Awema dalu cyfanswm o fwy na £3,500.

Pensiwn

Yn flaenorol, roedd wedi dweud ei fod yn gallu hawlio'r polisi yn rhan o'i bensiwn gyda'r elusen.

Fe ofynnodd yr erlynydd a oedd yn derbyn nad oedd y bwrdd yn gwybod ei fod wedi gweithredu polisi dan nawdd yr elusen tan dair blynedd wedi iddo wneud hynny.

Fe ddywedodd Mr Malik fod cyfarfod bwrdd yn mis Ionawr 2008 wedi rhoi caniatâd iddo weithredu polisi ac felly nid oedd yn meddwl "fod rheswm i fynd yn ôl at y bwrdd".

Gofynnodd Mr Davis a oedd yn cytuno gyda'r nod y dylai rhai oedd yn gweithio yn sefydliadau'r sector cyhoeddus ddangos safon uchel o onestrwydd.

Fe gytunodd Mr Malik, gan ychwanegu ei fod yn meddwl ei fod wedi cyrraedd y safonau disgwyliedig pan oedd yn bennaeth.

Mae'r achos yn parhau.