Carchar i gyn-sarjant am dorri deddf gwarchod data

  • Cyhoeddwyd
robert wyn jonesFfynhonnell y llun, Andrew price
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys sut y torrodd Jones Ddeddf Diogelwch Data

Mae cyn-sarjant yn yr heddlu sydd wedi ymddeol, oedd yn euog o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus, wedi cael ei garcharu am 17 mis.

Dywedodd y barnwr fod Robert Wyn Jones, 50 oed o Ruthun, wedi siomi ei gyd-swyddogion a'r cyhoedd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod tafarnwr yn ardal Wrecsam wedi rhoi gwybod i'r heddlu ei fod yn amau bod gan gwsmeriaid gyffuriau yn eu meddiant.

Ond tra oedd Jones yn gweithio yn yr orsaf heddlu leol, fe gafodd yr wybodaeth ei rhoi i ddynes oedd yn cael perthynas ag ef. Roedd ei brawd hi'n un o'r rhai oedd yn cael ei hamau o droseddau'n ymwneud â chyffuriau.

Torri'r ddeddf

Ddeufis yn ddiweddarach aeth y dyn o dan amheuaeth i'r dafarn a dweud sut yr oedd ganddo gopi o log digwyddiad yr heddlu.

Cyfaddefodd Jones ei fod wedi torri'r Ddeddf Diogelu Data - roedd wedi defnyddio system yr heddlu i chwilio am fanylion ail wraig yr oedd wedi bod yn cael perthynas gyda hi ac roedd ei mab dan amheuaeth o losgi bwriadol a dynladdiad ar un adeg.

Dywedodd Bernadette Baxter ar ran yr amddiffyn nad oedd y troseddu "am elw ariannol". "Yn ystod gyrfa o 30 mlynedd gyda'r heddlu roedd ganddo record dda," meddai.

"Roedd yn mynd trwy gyfnod anodd iawn," ychwanegodd.

Anghyfrifol iawn

Dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands ei fod wedi ymddwyn yn anghyfrifol iawn a'i fod yn derbyn yn llwyr nad oedd ei ymddygiad yn deillio o unrhyw ymgais i ennill yn ariannol.

Ond, meddai, roedd angen dedfryd o garchar i atal eraill rhag ymddwyn yr un fath.

"Mae'r hyn wnaethoch chi'n llawer is na'r safon sy'n cael ei disgwyl.

"Rydych wedi torri ymddiriedaeth eich cyd-swyddogion a'r cyhoedd yn gyffredinol.

"Rhaid i'r cyhoedd fod yn hyderus fod yr wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanyn nhw gan yr heddlu yn ddiogel."