Crefydd a Chwaraeon: Profiad Emyr Lewis

  • Cyhoeddwyd
Emyr Lewis
Disgrifiad o’r llun,
Mae Emyr Lewis yn parhau i sylwebu ar rygbi i'r BBC ac S4C

Mae cyn gapten tîm rygbi Cymru Emyr Lewis wedi bod yn sôn sut mae Cristnogaeth wedi ei helpu ar ôl cyfnod anhapus yn ei fywyd.

Enillodd Emyr Lewis 41 o gapiau dros Gymru rhwng 1991 a 1996 a bu'n chwarae i dimau Llanelli a Chaerdydd.

Mae'n dweud ar raglen Bwrw Golwg, BBC Radio Cymru, sydd i'w darlledu ddydd Sul, ei fod wedi bod yn teimlo'n isel oherwydd pwysau gwaith ac oherwydd cenfigen tuag at chwaraewyr heddiw sy'n ennill cyflogau mawr.

Ond fe "ddigwyddodd rhywbeth", meddai, pan aeth i'r eglwys ar gyngor ei ffrind Garin Jenkins, cyn fachwr tîm rygbi Cymru.

"Dechreues i swydd newydd rhyw flwyddyn yn ôl a dwi ddim yn siŵr iawn os mai pwysau'r swydd oedd e, pwysau'r gwaith, ac oni'n teimlo'n gymharol isel," meddai.

"'O'n i'n dueddol o farnu pobl, oedd 'na ddiffyg amynedd gyda fi tuag at y teulu a ffrindiau a hefyd oni'n genfigennus 'falle o'r chwaraewyr presennol sydd ar yr arian mawr hyn".

'Gweld y goleuni'

Ar ôl penderfynu un diwrnod bod yn rhaid iddo wneud rhywbeth am ei deimladau negyddol, derbyniodd awgrym Garin Jenkins i ddod i'r eglwys yn y Porth.

Er ei fod yn mynd i'r capel fel plentyn yng Nghaerfyrddin, dywedodd ei fod wedi bod yn rhy brysur i fynd yno ar ôl iddo ddechrau chwarae rygbi.

"Oni ddim yn disgwyl i ddim byd i ddigwydd ond mor gynted a gerddes i trwy'r drws, digwyddodd rhywbeth... ac o fanna weles i'r goleuni, fel petai," meddai Emyr Lewis.

Ychwanegodd: "Cwmpodd popeth yn ei le. Des i allan o'r eglwys yn hollol wahanol i fel es i fewn a doedd dim pwysau ar f'ysgwyddau i mwyach."

Mae'r rhifyn arbennig o Bwrw Golwg ar Radio Cymru am 08:00 fore Sul 24 Awst yn edrych ar y cysylltiad rhwng chwaraeon a chrefydd.

Wrth i'r tymor pêl-droed newydd ddechrau, a phencampwriaethau mawr fel Cwpan y Byd a Tour de France eisoes wedi llenwi hanner cynta'r flwyddyn, mae'r rhaglen yn holi chwaraewyr, hyfforddwyr a chefnogwyr am yr her o fod yn Gristion ar y maes chwarae.

Hefyd gan y BBC